İNCE MEMED KİTAP ÖZETİ

İNCE MEMED KİTAP ÖZETİ

İNCE MEMED: Yaşar Kemal’in romanıdır. İnce Memed, “1925–1933 yılları arasında Toros dağlarında dolaşan yüz elliden fazla eşkıyadan” biridir. İnce Memed, Dikenlidüzü’nde yer alan beş köyden biri olan Değirmenoluk’ta doğmuştur.

Babasının ölümünden sonra dul anasıyla bura­da büyüyen Memed, köylerin ağası “keçisakallı” Abdi’nin, sahip olduk­ları her şeyi ellerinden almakla yetinmeyerek, anasıyla kendisini dur­madan dövmesi, zulmetmesi üzerine, gizlice köyünden kaçar, iyi kalp­li yaşlı bir çiftçi olan Kesme’li Süleyman’a sığınır, onun yanında çoban­lık yapar.

Abdi Ağa, Memed’in yerini öğrenerek, onu geri getirir, daha da kötü davranır. Bu şartlarda büyüyen Memed, anasıyla ekip biçtiği tarlanın dörtte üç ürününü Abdi Ağaya vermek zorunda olduğundan, çoğu zaman aç kalırlar, fakat dayanırlar. Ancak, açlık yüzünden, tek ineklerini de Abdi’ye vermek mecburiyetinde kalırlar. Kasabaya indiği bir gün Memed, oradaki değişik, hür ve serbest yaşamayı görür.

Sev­diği Hatçe’yi Abdi Ağanın kel yeğenine nişanlamaları üzerine Memed kızı kaçırır. Ancak izlerini bulurlar. Memed, Abdi Ağa ile yeğenini vu­rur. Hatçe’ye köye dönmesini, gelip kendisini mutlaka alacağını söyle­dikten sonra, karanlıktan istifade ederek kaçar, iyi kalpli Süleyman’ın ya­nına gider.

Yeğeni ölünce, Abdi Ağa Memed’e olan bütün hıncını, ana­sından çıkarır, zavallı kadını döve döve öldürür. Hatçe’yi de “yeğenimin katilidir” iftirasıyla hapse attırır. Memed, önce Deli Durdu çetesine katı­lır, fakat onun kanlı bir katil olduğunu anlayınca, ayrılır. Anasıyla Hatçe’nin akıbetlerini öğrenince, kendisi gibi Deli Durdu çetesinden ayrılan Recep Çavuş ve Cabbar’la birleşir.

Abdi Ağayı yakalamak için iki baskın düzenler, fakat yakalayamaz. Hatçe’nin Kozan hapishanesine götürüle­ceğini öğrenince, kafileye bir baskın düzenler. Hatçe ile hapishane ar­kadaşı Iraz’ı jandarmaların elinden kaçırır. Alidağı’nda bir mağaraya sı­ğınırlar. Hatçe, burada Iraz’ın yardımıyla zor bir doğum yaparken, jandarmalar mağarayı sararlar. Memed, omzundan yaralandığı sırada çocuk doğar. Son kurşuna kadar direnen Memed, cephanesi tük-tüfeğinin namlusuna beyaz mendil bağlayarak, tek başına mağ ağzına çıkar.

Müfreze komutanı Asım Çavuş, hazin macerasını Memed’in kendisini vurmak için bir oyun oynadığını belirterek, jandarmaları geri çevirir. Memed’in vurulduğu haberi köye gelince, Abdi çok sevinir, ancak jandarmaların elinden yaralı da olsa kurtulduğu anlaşılınca deliye döner. Zira Cumhuriyetin 10. Yıl Dönümü dolayısıyla genel af söylentileri ortalıkta dolaşmaktadır. İnce Memed teslim olup olmamakta kararsızdır. Bu sırada Alayar’da, bir yüzbaşı komutasındaki müfreze tarafından kıstırılır. İlk baskında Hatçe vurulur.

Hatçe’nin öldüğü haberini köye Iraz götürür. İnce Memed, gelen muhtarla köylülere Hatçe’nin ölüsünü teslim eder, kucağında oğluyla dağa tırmanır, küçük Memed’i alarak, kendi oğlu gibi büyüteceğine söz verir. Af dağlardaki pek çok eşkıya teslim olur. Cabbar’ın getirdiği af haberi üzerine İnce Memed, yaya olarak, bir öğleüstü Değirmenoluk’a iner. Köylüler ona bir ev yapmışlar, bir at almışlar, tarlasını da ekmişlerdir, Memed, atına atlar, köyden çıkar, Abdi Ağa’nın kasabadaki evine gece yarısı, Abdi Ağayı odasında üç kurşunla öldürdükten sonra, dönerek haberi verir ve Alidağı tarafına gider. İnce Memed’den bir haber alınamaz. (TDK Yayınları Güzel Yazılar, Romanlar, sayfa 277-8)

İNCE MEMED KİTAP ÖZETİ