Yalan Söylemek ve Hile Yapmak

“Yalancınınmumuyatsıyakadaryanar.”ve“Yalancınıneviyanmışkimseinanmamış.” atasözleriyle ne anlatılmaktadır? İslam dini insanlardan güzel ahlaklı olmalarını, iyi ve yararlı işler yapmalarını ister. Onlara dürüst olmalarını, verdikleri sözleri yerine getirmelerini, birbirlerinin haklarına saygılı olmalarını, emanete ihanet etmemelerini, toplumda huzur ve mutluluğun sağlanması için üzerlerine düşen görevleri yap- malarını öğütler. Yalan söylemek, hile yapmak, gıybet, iftira, haset ve alay etmek, büyüklenmek, kötü zanda bulunmak, başkalarının kusurlarını araştırmak, anne baba ve büyüklere saygısızlık, hırsızlık yapmak gibi tutum ve davranışları da yasaklar. Toplumun huzur ve mutluluğunu engelleyici küfür, taciz, her türlü şiddet, soygun, çalma, kapkaç gibi ahlaki olmayan tutum ve davranışlar da dinimizin yasakları arasında yer alır. Dinimizce yasaklanan tutum ve davranışların ortak noktası, kişiye ve topluma zararlı olmalarıdır. Yalan söylemek ve hile yapmak, çoğu kötülüklerin temelini oluşturur. Bu yüzden İslam dininin sakınılmasını istediği davranışların başında yer alır. Kur’an-ı Kerim’de; “…Yalan sözden sakı- nın.”(1), “İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!”(2) buyrulur. Peygamberimiz de “Yalan sözden ve yalancı şahitlikten sakınınız.”(3), “…Yalan kişiyi kötülüğe, kötülük de cehenneme götü- rür…”(4), “Aldatan bizden değildir.”(5) buyurmuştur. Hz. Ali de “Yalancıyla arkadaş olma! Çünkü yalancı ... sana uzağı yakın, yakını da uzak gösterir.” (6) demiştir.