Sabır Örneği: Hz. Eyüp

Kur’an-ı Kerim’de her biri güzel öğütler içeren pek çok peygamber kıssası vardır. Bunlardan biri de sabır ile özdeşleşmiş Hz. Eyüp kıssasıdır. Hz. Eyüp, Allah’ın insanlar arasından seçip görev- lendirdiği, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir. Onun kıssası Kur’an’ın çeşitli surelerinde anlatılır. Kur’an’daki ayetlerden ve kaynaklarda yer alan Hz. Eyüp ile ilgili bilgilerden hareketle onun kıssası şöyle özetlenebilir: Hz. Eyüp, Hz. İbrahim’in soyundan gelen ve bugünkü Suriye topraklarında yaşayan bir peygam- berdi. O zengin ve iyi ahlaklı bir insandı. Zenginliği ile övünmez, kimseyi küçümsemezdi. Yoksullara cömert davranır, yardım ederdi. Kimsesizlere karşı da çok merhametliydi. Yüce Allah, Hz. Eyüp’ü denemek istedi. Hz. Eyüp’ün hayvanları hastalanmaya başladı. Kısa zamanda bütün hayvanları öldü. Daha sonra bağları ve bahçeleri kurudu. Hz. Eyüp her şeye rağmen Allah’a güveniyor ve sab- rediyordu. Kur’an’da Hz. Eyüp’ün bu özelliği şöyle bildirilir: “…Gerçekten biz Eyüp’ü sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu! O, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.” (1) Eskiden Hz. Eyüp’ün zenginliğini kıskananlar şimdi “Bütün malını mülkünü kaybetti.” diye onu küçümsüyorlardı. Hz. Eyüp ise “Bana malı mülkü veren Allah’tı, alan da odur.” diyordu. Tüm bu sıkıntılı durumların yanı sıra Hz. Eyüp aniden hastalandı. Bütün vücudunda yaralar çıktı. Hiçbir ilaç fayda etmiyordu. Hz. Eyüp, Allah’a güveniyor ve hâline şükretmeye devam ediyordu. Aradan aylar yıllar geçti. Hz. Eyüp’ün derdi arttı. Hastalığına ve bütün sıkıntılarına rağmen Hz. Eyüp, Allah’a dua etmeye devam etti. Kur’an’da Hz. Eyüp Peygamberin yaptığı dua şöyledir: “…Hani o Rabb’ine, ‘Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.’ diye niyaz etmişti. ” (2) Hz. Eyüp sonunda Allah’ın yardımıyla eski sağlığına ve zenginliğine kavuştu. Bu durum da Kur’an’da şöyle anlatılır: “Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik.” (3) Hz. Eyüp, sağlıklı ve zengin biri olarak uzun sayılabilecek bir süre daha yaşadı. O, hayatı boyun- ca, bir peygamber olarak insanları Allah’a inanıp ibadet etmeye ve salih ameller işlemeye davet etti.