Kıssalar

Yüce Allah, insanları uyarmak ve onlara doğru yolu göstermek için, Kur’an’da daha önce yaşa- mış kişiler, topluluklar ve peygamberler hakkında bilgiler verir. Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de geçmiş milletler, peygamberler ve salih yani güzel iş yapan kimselerle ilgili verdiği bu gerçek bilgi, olay ve anlatımlara “kıssa” denir. Günümüz Türkçesinde ise kendisinden ders alınması gereken hikâye, olay veya anlatımlara “kıssa” adı verilir. Genellikle günlük konuşmalarda kıssa ile hikâye eş anlamda kullanılmaktadır. Hz. Adem ile Hz. Muhammed (s.a.v.) arasında Allah tarafından pek çok peygamber gönde- rilmiştir. Allah’ın gönderdiği peygamberlerden bir kısmının yaşamış oldukları olaylar yani kıssaları Kur’an’da anlatılır. Bu durum Kur’an’da, “Ant olsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var…” (1) ayetiyle bildirilir. Kur’an-ı Kerim peygamberlerle ilgili bildirdiği bu kıssaların gerçek yaşanmış olaylar olduğunu vurgular ve şöyle buyurur: “Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz…” (2) Kur’an-ı Kerim’de toplulukların ve peygamber kıssalarının yanı sıra peygamber olmayan kişilere ait kıssalar da anlatılır. Örneğin, Hz. Lokman ve Hz. Meryem kıssaları bunlardandır. Kur’an’da yer alan kıssalarla ilgili aşağıdaki şemayı inceleyiniz.