Kureyş Suresi ve Anlamı

Kureyş suresi Kur’an-ı Kerim’in 106. suresidir. Sure dört ayettir. Mekke’de indirilmiştir. Kureyş, Peygamberimizin mensup olduğu kabilenin adıdır. İçinde Kureyş kabilesinden bahsedildiği için bu adla anılan sure genellikle namaz kılarken Fâtiha suresinden sonra zammı sure (ek sure) olarak okunur. (1 Kureyş suresinde, Yüce Allah’ın, hiçbir geliri olmayan Kureyş kabilesinin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmasından, onlara verdiği güvenlikten, istikrar ve zenginlik gibi nimetlerden bahsedilir. Kureyşlilerden, Yüce Allah’ın verdiği bu nimetlerden dolayı ona iman ve ibadet etmeleri istenir. Bu surenin okunuşu ve anlamı şöyledir: işleniş

 Okunuşu
 Bismillâhirrahmânirrahîm.
 “Liîlâfi kureyş. Îlâfihim rıhleteşşitâi vessayf. Felya’büdû Rabbe hâzelbeyt. Ellezîet’amehümmincûinveâmenehüm min havf.” Anlamı RahmanveRahimolanAllah’ınadıyla(başlarım). “Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatlerionlarakolaylaştırıldığıiçinonlar,kendi- lerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabb’ine kulluk etsinler.”