İbadet

Kur’an-ı Kerim’in belli başlı konularından biri de ibadettir. İbadet, Yüce Allah’ın kulu olduğumuzu bilerek ona karşı görevimizi yerine getirme şeklidir. İbadetle Allah’ı yüceltir, ona olan sevgimizi, say- gımızı ve şükrümüzü bildiririz. Dolayısıyla Kur’an’da, ibadetlerle ilgili olarak öncelikle Allah’a kulluk ve ibadet etmenin öneminden bahsedilir. Bu konuda şöyle buyrulur: “(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabb’idir. Şu hâlde, ona ibadet et ve ona ibadet etmede sabırlı ol…” (1) Kur’an’da insanın hangi ibadetleri yapması gerektiği belirtilir ve bu ibadetlerin yararları anlatılır. Örneğin namaz Kur’an’da yer alan ibadetlerin başında gelir. Bir ayette namazın kılınması ve yararları ile ilgili olarak şöyle buyrulur: “(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğü- dür…” (2) Kur’an’da yapılması istenen ibadetlerden biri olan oruç ile ilgili bir ayette ise şöyle buyru- lur: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (3) İslam dinine göre zengin sayılan Müslümanların senede bir defa mallarının belli bir miktarını fakirlere vermelerini gerektiren zekât da Kur’an’da yapılması istenen ibadetlerdendir. Bununla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “Namazı kılın, zekâtı hakkıyla verin...” (4) Kur’an’da yapılması istenen ibadetlerden biri de hacdır. Zengin olan Müslümanların ömürlerinde bir defa yapmaları gereken bu ibadetle ilgili Kur’an-ı Kerim’de bir çok ayet vardır. Bunlardan birinde şöyle buyrulur: “Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın…” (5) Kur’an-ı Kerim’de namaz, zekât, oruç ve haccın yanı sıra kurban kesmek, sadaka vermek, Allah’a dua etmek gibi ibadetlerin de yapılması istenir. Bunların dünya ve ahirette sağlayacağı fay- dalar da bildirilir. Kur’an-ı Kerim’e göre içtenlikle yapılan ibadetler Allah ile kulu arasındaki bağı kuvvetlendirir. Kişinin Allah’a olan saygı ve sevgisini canlı tutarak onu kötülüklerden uzaklaştırır. Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazandırır.