Haset Etmek

Bir sınavda sizden daha fazla puan alan arkadaşlarınıza karşı neler hissedersiniz? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Çekememezlik veya kıskançlık olarak da adlandırılan haset, birey ve toplum açısından çok zararlı olan davranışlardandır. Haset eden kişiler, kıskandıkları veya çekemedikleri kişilere zarar vermeyi düşünürler. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim’de, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden Allah’a sığınmamız istenmektedir. (4) Kıskançlık veya haset, bir kimseyi sahip olduğu maddi veya manevi bir imkândan dolayı çeke- meme, onun bu imkândan yoksun kalmasını isteme anlamına gelir. Haset eden kişiler kıskandıkları- na zarar vermek için fırsat kollarlar. Amaçlarına ulaşabilmek için iftira, gıybet ve yalana başvururlar. Bu yüzden haset etmek kişilerin aralarının açılmasına, toplum düzeninin bozulmasına neden olur. Haset etmenin temelinde bencillik ve açgözlülük vardır. Büyüklenme, düşmanlık, makam ve mevki düşkünlüğü, sevgi, öz güven eksikliği de haset etmenin nedenlerindendir. Dinimiz insanla- rın mutlu ve huzurlu yaşamalarını amaçladığı için haset etmeyi yasaklamıştır. Kur’an-ı Kerim’de, “Yoksa onlar, Allah’ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar?...”(1) buyu- rarak haset edenler kınanmaktadır. Peygamberimiz de “Haset etmekten kaçınınız. Çünkü ateşin odunları yakıp bitirdiği gibi haset de güzel amelleri yer, bitirir.”(2) buyurarak haset etmenin kötü bir davranış olduğunu belirtmiştir. LİSTELEYELİM Haset etmenin nedenlerini sınıfça tahtaya listeleyiniz. Haset etmenin zararı öncelikle haset eden kişinin kendisine dokunur. Çünkü haset eden kişiler, isteklerine ulaşamadıkları için mutsuz ve huzursuz olurlar. Böyleleri, başkalarının da iyi olmasını istemediklerinden onlara zarar vermeye çalışır, güvenilirliklerini yitirirler. İnsanlar tarafından sevilip sayılmazlar. Onların huzursuzlukları, çevrelerini de olumsuz etkiler. Böylece haset etmek, toplumda huzursuzluğun yaygınlaşmasına, birlik ve beraberliğin bozulmasına neden olur. Bu yüzden Peygam- berimiz, “Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun.”(3) buyurmuştur. Haset etmekten kurtulmak için kendimizi olduğu gibi kabul edip sahip olduğumuz yetenek ve imkânları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Çevremizdeki kişilerin başarılarından mutluluk duymalı, onları kutlayarak sevinçlerine ortak olmalıyız. Onlar gibi başarılı olmaya heveslenmeli, bunun için çalışmalıyız. Onlarda bulunan üstün özelliklerin kendimizde de olmasını istemeliyiz. Buna gıpta etmek denir. Gıpta etmek, haset etmenin aksine güzel bir davranıştır. Çünkü gıpta etmek güzel özellikleri olan kişilere özenip onların özelliklerine sahip olmak için çalışmaktır