Alay Etmek

Sınıfta yüksek sesle bir metin okurken heyecanlanıp şaşırdığınızda arkadaşlarınız size gülerse neler hissedersiniz? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Alay etmek, kişiye ve topluma zarar veren kötü bir davranıştır. Bu yüzden alay edenler dinimizce kınanmış, alay etmek yasaklanmıştır. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Arkadan çekiştirme- yi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay hâline!”(1) ve “Ey Müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler…”(2) buyrulmak- tadır. Alay etmek; bir kimsenin veya bir topluluğun farklı, kusurlu, eksik yönlerini ya da düştüğü bir durumu küçümseyerek eğlence konusu yapmaktır. Söz, tavır, davranış, işaret veya yazı gibi yollarla insanların durumlarıyla eğlenip onları küçük düşürmektir. Bu durum insan onurunu zedeler. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygıyı azaltır, güveni yok eder. İnsanların birbirlerine kin ve düşmanlık besle- melerine neden olur. İnsanlar farklı özelliklerde yaratılmıştır. Fiziksel yapıları ve yetenekleri yönünden birbirlerin- den farklıdırlar. Hiç kimse bütün yönleriyle başkalarından üstün değildir. Her insanın başkalarına göre eksik yönleri olabilir. Atalarımız, “Hatasız kul olmaz.” demişlerdir. Her insan az ya da çok hata yapabilir. Dinimize göre ne tür hatası olursa olsun her insan değerlidir. Çünkü hepsini yaratan Allah’tır. Öyleyse herkese Yaratan’dan dolayı saygılı olmalı, kimseyle alay etmemeliyiz. İnsanları sevmeli, hatalarını düzeltmelerine ve zor durumdan kurtulmalarına yardımcı olmalıyız. Peygam- berimiz, “…Ey Allah’ın kulları! Allah’ın emrettiği gibi kardeş olunuz. Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, ona hakaret etmez… Bir kimsenin kötü olması için Müslüman kardeşini hor görmesi yeterlidir…”(3) buyurmuştur. Alay etmenin görünüşteki nedeni eğlenmek veya şaka yapmak olsa da bu kötü davranışa neden olan hor görmek, saygısızlık, hoşgörüsüzlük gibi başka etkenler vardır. Bu etkenler, kişinin onurunun zedelenmesi, toplumun birlik ve beraberliğinin bozulması gibi kişi ve toplum açısından olumsuz sonuç- lar doğurur. Hz. Ömer, “Alay etmekten kaçınınız. Zira alay etmek kişinin onurunu zedeler, değerini azaltır.” (4) diyerek bu davranışın hem alay eden hem de edilen kişiye zarar vereceğini belirtmiştir