Ahi Evran

Okulunuzda “Ahilik Haftası”nın niçin kutlandığı hakkında neler biliyorsunuz? İslam dininin Türkler arasında yayılmasında etkili olan şahsiyetlerden biri de Ahi Evran’dır. Asıl adı Şeyh Nasiruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas’tır. 1172 yılında Azerbaycan’ın Hoy şehrinde doğmuş, 1262 yılında Kırşehir’de vefat etmiştir. Ahi Evran, başta doğduğu şehir olan Hoy olmak üzere Horasan, Maveraünnehir ve Bağdat’ta eğitim ve öğretim görmüştür. Daha sonra Anadolu’ya gelmiş ve Konya’ya yerleşmiştir. Konya’da bir müddet kaldıktan sonra Kayseri’ye gelerek burada dericilik mesleğiyle uğraşmıştır. Bir süre sonra Kayseri’den Kırşehir’e göç etmiştir. Burada “Ahilik” (Kardeşlik) adı verilen meslek birliğini kurmuştur. Türbesi Kırşehir’dedir.( Ahi Evran, kurduğu Ahilik teşkilatı vasıtasıyla o dönemde toplumun önemli bir kesimini mesleğe yönlendirmiştir. Ahilik teşkilatı mensupları arasında iş ahlakının yerleşmesi için çaba göstermiştir. Anadolu’da gezdiği şehir ve kasabalarda insanlara işlerini doğru ve dürüst bir şekilde yapmalarını anlatmış; ahlaklı, erdemli bir hayat yaşamalarını öğütlemiştir.