Namaza Hazırlığın Diğer Şartları

Sizce namaz neden temiz bir yerde kılınmalıdır? Namaza hazırlığın abdest, boy abdesti ve teyemmüm dışındaki diğer şartlarının nasıl yerine getirildiği şöyle özetlenebilir: Beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması: Buna “necasetten taharet” de denir. Necasetten taharet, gözle görülen kirlerden arınmak demektir. Bu şart beden, elbise ve namaz kılı- nacak yerin temizlenmesiyle yerine getirilir. Namazda vücudun belli bölümlerinin örtülü olması: Buna “setr-i avret” de denir. Bu şart, bedenin belirli bölümlerinin örtülmesiyle yerine getirilir. Namazda erkeklerin bedenlerinin göbekle diz kapaklar arasında kalan bölümünün, kadınların ise el, yüz ve ayaklar dışında kalan kısmının kapalı olması şarttır. Resim 2.2 : Namaz kılabilmek için bedenin belirli bölümlerinin örtülü olması şarttır. Vakit: Her namazın belirli bir vakti vardır. Hangi namaz kılınacaksa o namazın vaktinin girmiş olması şarttır. Namaz vakitlerinin ne zaman gireceği ezanla anlaşılabileceği gibi takvimlerden de öğrenilebilir. Kıbleye yönelmek: Buna “istikbal-i kıble” de denir. Kıble, Suudi Arabistan’ın Mekke ken- tindeki Kâbe’nin bulunduğu yöndür. Namaz kılarken Kâbe’nin bulunduğu yöne, Mescid-i Haram’a doğru yönelmek şarttır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “(Ey Muhammed!) …yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. 2. Ünite: Namaz İbadeti Planlama Konu 2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer Şartları 2.2. Namazın Kılınış Şartları 3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet Kazanım 3. Namaza hazırlık şartlarını belirtir. 4. Namazın kılınış şartlarını açıklar. 5. Ezan ve kametin namazla ilişkisinin far- kında olur. Süre: 2 ders saati. Değerler: sorumluluk, temizlik, bağlılık, sevgi ve saygı. Beceriler: sosyal katılım, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama, empati. Öğretim yöntem ve teknikleri: araştırma, soru-cevap, beyin fırtınası, grup çalışması, buluş yoluyla öğrenme, sonuç çıkarma, anla- tım. Kaynak, araç ve gereçler: ilmihâl kitapla- rı, ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon cihazı/ (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) hep o yöne dönün…”(1) (1) Bakara suresi, 144. ayet. Resim 2.3 : Dünyanın her yerinde yaşayan Müslü- manlar namaz kılarken Kâbe yönüne yönelirler. tepegöz, asetat, kaset, kasetçalar. 38 Niyet: Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla namaz kılmaya karar vermek, hangi namazın kılınacağını belirtmektir. Örneğin sabah namazının farzını kılacak bir kişi, “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya.” diyerek niyet eder. Resim 2.4 : Niyet şartı, namaza başlama tekbirinden önce yerine getirilir. Namaz ile niyet arasındaki ilişki nedir? LİSTELEYELİM Aşağıdaki şemada boş bırakılan kutuları örnekteki gibi doldurarak namaza hazırlık şartlarının neler olduğunu listeleyiniz. NAMAZA HAZIRLIK ŞARTLARI Abdestli olmak (Hadesten taharet) ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 39 işleniş 1. Öğrencilerinizden “Namaza Hazırlığın Diğer fiartları” konusunun “Düşünelim” bölü- mündeki soru ile ilgili görüşlerini açıklamala- rını isteyiniz. 2. Öğrencilerinize namaza hazırlığın, hadesten taharet dışındaki diğer şartlarının nasıl yerine getirileceğini öğretmek için konu- nun giriş paragrafı ile 38-39. sayfalardaki açıklama paragraflarını okutunuz ve bunlarla ilgili resimleri inceletiniz. 3. Bakara suresinin 144. ayetinin mealini perdeye yansıtıp öğrencilerinize yorumlatınız ve 39. sayfadaki yeşil zeminde verilen soruyu yönelterek öğrencilerinizin soruda istenilenleri beyin fırtınası yoluyla bulmalarını sağlayınız. 4. Öğrencilerinize “Listeleyelim” etkinliğini yaptırarak onların namaza hazırlık şartlarını öğrenmelerine yardımcı olunuz. 67