Namazın Kılınış Şartları

Namaz kılınırken hangi davranışlar tekrarlanmaktadır? Namaz kılarken yerine getirilmesi gereken şartlarla ilgili bilgi edinmek için aşağıdaki resimleri ve kavram haritasını inceleyiniz. ‹ftitah tekbiri Kıyam ve kıraat Rükû Secde Kade-i ahire Resim 2.5 : Namazın kılınış şartları ile ilgili resimler NAMAZIN KILINIŞ ŞARTLARI 1. İftitah tekbiri Namazaiftitahbaşlarken eller başlama “Allahü ekber.” denilerek tekbir alınır. 2. Kıyam Ayakta durmak demektir. Namazın belirli bölümlerinde ayakta durmak 3. Kıraat Okumak anlamınaşarttır. Namazda ayaktayken Kur’an’dan sure veya 4. Rükû Kıraatten sonra elleri dizlere koyarak yere paralel bir şekilde eğilmektir. 5. Sücut Secdenindurumudur.Secderekâttaikiburnun, arkayadizlerin ayaklarıngerekir. 6. Kade-i ahire yâtü duasını okuyacakNamazın sonundaşarttır. vermeden önce Ettehiy- BALIK KILÇIĞI YAPALIM Namazın hazırlık ve kılınış şartlarını balık kılçığı şeklinde listeleyiniz.