Cemaatle Namaz

6. “Benzerlik Ne, Fark Ne?” etkinliğini yap- tırarak öğrencilerinizin kadın ve erkeklerin namaz kılışlarındaki (iftitah tekbiri, el bağla- ma, rükû, secde ve oturuş) farklılıkları bulma- larına yardımcı olunuz. 7. 46-48. sayfalarda yer alan sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıyla ilgili tablo- ları sırasıyla perdeye yansıtıp bu namazların nasıl kılındığını öğrencilerinize anlattırınız. 8. Namazların kılınışını öğretirken Şafilik ve Caferilikte namazın kılınmasıyla ilgili aşa- ğıda belirtilen farklılıklara vurgu yapınız. Şafilikte; • Başlama tekbirinden sonra eller bağlanıp Sübhâneke duası yerine iftitah (Veccehtü) duası okunur. • Rükûya eğilirken ve rükûdan doğrulurken eller omuzlara doğru kaldırılır. • Sabah namazının farzının ikinci rekâtı kılınırken rükûdan doğrulunca eller kaldırıla- rak Kunut duaları okunur. • Ramazan ayının ikinci yarısındaki vitir namazlarının son rekâtlarında Kunut duaları okunur. (Halil Günenç, Büyük Şafi İlmihâli, Hilal Yayınları, İstanbul, 1975, s. 82 vd.)) SABAH NAMAZI Caferilikte; ÖĞLE NAMAZI Son Sünneti 1. Rekât Niyet Tekbir Sübhâneke • İftitah tekbiri alındıktan sonra kıyamda iken eller bağlanmayıp aşağıya salınır. • Toprak ya da toprak cinsinden bir şey üzerinde secde edilir. • İkinci rekâtta Fatihâ ve zammı sureden sonra rükûya gitmeden önce eller kaldırılarak dua edilir. Buna “kunut tutmak” denir. (Mehmet Keskin, Caferî İlmihâli, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2010, s. 231 vd.) Eûzü-besmele Fâtiha Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Rükû İki secde 2. Rekât Besmele Fâtiha Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Rükû İki secde Son oturuş Tahiyyât, Salli, Bârik, Rabbenâ Selam 46 71 1. Rekât 2. Rekât 3. Rekât Niyet Besmele Besmele Tekbir Fâtiha Fâtiha Sübhâneke Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Eûzü-besmele Rükû Ara tekbir* Fâtiha İki secde Kunut duaları Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet İlk oturuş Tahiyyât Rükû Rükû İki secde İki secde Son oturuş Tahiyyât, Salli, Bârik, Rabbenâ Selam 1. Rekât 3. Rekât Niyet Sübhâneke Tekbir Eûzü-besmele Sübhâneke Fâtiha Eûzü-besmele Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Fâtiha Rükû Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet İki secde Rükû İki secde 2. Rekât 4. Rekât Besmele Besmele Fâtiha Fâtiha Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Rükû Rükû İki secde İki secde İlk oturuş Tahiyyât, Salli, Bârik Son oturuş Tahiyyât, Salli, Bârik, Rabbenâ Selam 1. Rekât 3. Rekât Kamet (Erkekler) Besmele Niyet Fâtiha Tekbir Rükû Sübhâneke İki secde Eûzü-besmele Fâtiha Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Rükû İki secde 2. Rekât 4. Rekât Besmele Besmele Fâtiha Fâtiha Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Rükû Rükû İki secde İki secde Son oturuş Tahiyyât, Salli, Bârik, Rabbenâ İlk oturuş Tahiyyât Selam 1. Rekât 2. Rekât 3. Rekât Kamet (Erkekler) Besmele Besmele Niyet Fâtiha Fâtiha Tekbir Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Rükû Sübhâneke Rükû İki secde Eûzü-besmele İki secde Son oturuş Tahiyyât, Salli, Bârik, Rabbenâ Fâtiha İlk oturuş Tahiyyât Selam Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Rükû İki secde 1. Rekât 2. Rekât Niyet Besmele Tekbir Fâtiha Sübhâneke Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Eûzü-besmele Rükû Fâtiha İki secde Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Son oturuş Tahiyyât, Salli, Bârik, Rabbenâ Rükû Selam İki secde 2. Ünite: Namaz İbadeti 9. 48. sayfadaki “Farklılıkları Belirtelim” İKİNDİ NAMAZI etkinliğini yaptırarak öğrencilerinizin dört rekâttan oluşan sünnet ve farz namazların hangilerinin farklı kılındığını ve farklılıkların neler olduğunu bulmalarını sağlayınız. Ölçme ve Değerlendirme Vakit namazlarının zamanlarını ve namaz- lardan herhangi birinin kılınışını sorarak öğrencilerinizin öğrenme düzeylerini belirleyip değerlendiriniz. Gelecek Derse Hazırlık AKŞAM NAMAZI 1. Öğrencilerinizden ünite kapağındaki 5. hazırlık çalışmasını yapmalarını isteyiniz. 2. Cemaatle namaz ve cuma namazıyla ilgili resimleri, ayet ve hadis meallerini yansıt- mak için asetat veya slayt hazırlayınız/ hazır- latınız. Sünneti 1. Rekât 3. Rekât Niyet Sübhâneke Tekbir Eûzü-besmele Sübhâneke Fâtiha 47 YATSI NAMAZI Farzı 1. Rekât 3. Rekât Kamet (Erkekler) Besmele Niyet Fâtiha Tekbir Rükû Son Sünneti 1. Rekât Niyet Tekbir Sübhâneke Eûzü-besmele Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Sübhâneke İki secde Eûzü-besmele Eûzü-besmele Fâtiha Fâtiha Rükû Ek bir sure veya bir ya da birkaç İki secde ayet Rükû İki secde 2. Rekât 4. Rekât Besmele Besmele Fâtiha Fâtiha Ek bir sure veya Ek bir sure veya bir ya da birkaç bir ya da birkaç Fâtiha Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Rükû İki secde 2. Rekât 4. Rekât Besmele Besmele Fâtiha Fâtiha Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Rükû Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Rükû İki secde 2. Rekât Besmele Fâtiha Ek bir sure veya bir ya da birkaç ayet Rükû ayet ayet Rükû İki secde İki secde Rükû Rükû İki secde İki secde İlk oturuş Son oturuş Tahiyyât, Salli, Tahiyyât, Salli, Bârik Bârik, Rabbenâ Selam Son oturuş İki secde Tahiyyât, Salli, Bârik, Rabbenâ İlk oturuş Tahiyyât Selam Son oturuş Tahiyyât, Salli, Bârik, Rabbenâ Selam FARKLILIKLARI BELİRTELİM Dört rekâtlı sünnet ve farz namazların kılınışlarındaki farklılıklar nelerdir? Belirtiniz. 48 72