Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)

Konu 4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz) Kazanım 6. Namazın kılınışını açıklar. 8. Vakit, cuma, bayram, cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir. Süre: 2 ders saati. Değerler: sorumluluk, temizlik, bağlılık, sevgi ve saygı. Beceriler: sosyal katılım, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama, empati. Öğretim yöntem ve teknikleri: araştırma, 4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz ) DÜŞÜNELİM Namaz günde kaç kez ve hangi vakitlerde kılınmaktadır? Günlük namazların hangi bölümlerden oluştuğu, zamanı ve kılınışı hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki tabloyu ve şemayı inceleyip 44-45. sayfalarda yer alan “Günlük Namazların Kılınışı” BİLGİ KUTUSU • Namazın ayakta duruş, rükû ve iki secdeden oluşan her bir bölümüne bir rekât denir. • Vitir namazı, yatsı namazı vaktinde kılınan vacip bir namaz olup yatsı namazı vitirle birlikte 13 rekât olarak kılınır. Günlük Namaz Vakitleri Şeması soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sonuç çıkarma, anlatım. Kaynak, araç ve gereçler: ilmihâl kitapla- rı, ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon cihazı/ tepegöz, asetat. ‹şleniş 1. Öğrencilerinizden konunun “Düşüne- Güneş tepe noktasında Vaktinde kılınamayan o günkü sabah namazının, sünnetiyle birlikte kaza edilebileceği vakit Güneş’in doğuşu Sabah namazı vakti Tan yerinin ağarmaya başlaması Güneş’in tepe noktasını geçmesi Öğle namazı vakti Güneş’in ufuk çizgisiyle 45° açı oluşturması ‹kindi namazı vakti Güneş’in batışı Akşam namazı vakti Havanın kararması Yatsı namazı vakti 43 lim” bölümündeki soruyu cevaplamalarını iste- yerek onların bilgilerini arkadaşlarıyla paylaş- malarını sağlayınız. 2. Öğrencilerinize konunun giriş paragra- fını okutunuz ve “Günlük Namaz Tablosu”nu perdeye yansıtıp inceletiniz. Bilgi kutusun- daki açıklamaları da okutarak onların günlük namazların adlarını, kılınış sıralarını ve rekât sayılarını öğrenmelerine yardımcı olunuz. 3. “Günlük Namaz Vakitleri Şeması”nı per- deye yansıtıp öğrencilerinize inceleterek onla- rın günlük namazların vakitlerini öğrenmelerini sağlayınız. Caferilikte öğle ve ikindi namazları ile akşam ve yatsı namazlarının cem edilerek arka arkaya kılındığına vurgu yapınız. 4. Öğrencilerinizin, ünite kapağındaki 4. hazırlık çalışmasıyla ilgili araştırmalarını arka- daşlarıyla paylaşmalarını sağlayınız. 5. Öğrencilerinize 44 ve 45. sayfalarda yer alan “Günlük Namazların Kılınışı” başlıklı metni okutunuz. Onlara, iki rekâtlı bir namazın kılınışının öğrenildiğinde diğerlerini de öğren- menin kolay olacağını söyleyip sabah nama- zının sünnetinin kılınışını anlatınız. GÜNLÜK NAMAZLARIN KILINIŞI Günlük namazların kılınışı genellikle birbirine ben- zer. Bu bakımdan iki rekâtlı bir namazın kılınışını öğren- mek günlük namazların kılınışını öğrenmeyi kolaylaştı- rır. Ancak namazların kılınışı sırasında yapılacak hare- ketlerde erkekler ve kadınlar açısından farklılıklar vardır. 6A sınıfı öğrencileri Muhammet ile Ayşe’nin sabah namazının sünnetinin kılınışı ile ilgili aşağıdaki anlatım- larından bu farklılıkların neler olduğunu öğreniniz. Muhammet: – Abdestimi aldıktan sonra kıbleye yönelir, “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılma- ya.” derim. Ellerimi başparmaklarımın uç kısımları kulak- larımın yumuşak kısımlarına değecek şekilde yukarıya kaldırır, “Allahü ekber.” diyerek iftitah (başlama) tekbiri alırım. Bu sırada ellerimin iç kısımlarının kıbleye yönelik olmasına özen gösteririm. Ayşe: – Ben de aynı şekilde niyet eder, tekbir alırım. Tek- bir alırken ellerimi parmak uçlarım omuzlarımın hizasına gelecek şekilde kaldırırım. Muhammet: –Tekbirden sonra sağ elimin baş ve küçük par- makları ile sol elimin bileğini kavrar, ellerimi göbek altın- da bağlarım. Sübhâneke duasını okuyup eûzü besmele çekerim. Ardından Fâtiha suresini ve bildiğim surelerden birini veya bir ya da birkaç ayet daha okurum. Ayşe: – Ben, sağ elim sol elimin üzerinde olduğu hâl- de ellerimi göğsümün üzerine koyarım. Bunun dışında kıyamdayken yaptığımız şeyler aynıdır. Muhammet: – Kıyamın sonunda “Allahü ekber.”diyerek rükûya varırım. Ellerimle diz kapaklarımı kavrayarak eğilirim. Rükûda üç kez “Sübhâne Rabbiyel azîm.”(1) derim. Ayşe: – Ben de aynı şeyleri yaparım, yalnız ellerimi diz kapaklarımın yukarısına koyup hafifçe eğilirim. Rükûdan sonra “Semiallahü limen hamideh.”(2) diyerek doğrulu- rum ve doğrulunca “Rabbenâ lekel hamd.”(3) derim. Muhammet: – Ben de aynı sözleri söyleyerek doğrulurum (1) “Sübhâne Rabbiyel azîm.” cümlesi, “Yüce Rabb’im! Sen bütün eksikliklerden uzaksın.” anlamına gelir. (2) “Semiallahü limen hamideh.” cümlesi, “Allah kendisine şükredeni duyar.” anlamına gelir. (3) “Rabbenâ lekel hamd.” cümlesi, “Rabb’imiz! Her türlü övgü senin içindir.” anlamındadır