Bayram Namazı

Bayram namazı hakkında neler biliyorsunuz? Müslümanlarca kutlanması gereken iki dinî bayram vardır. Bunlar, Ramazan Bayramı ve Kur- ban Bayramı’dır. Bu bayramların birinci günlerinde, güneş doğduktan yaklaşık elli dakika sonra bayram namazı kılınır. Bayram namazı cemaatle kılınması gereken bir namazdır. Vacip bir namaz olup iki rekâttır. Cuma namazını kılmakla yükümlü olanlar, bayram namazını kılmakla da yükümlüdürler. Bayram namazının diğer iki rekâtlı namazlardan farkı, her rekâtta fazladan üç tekbir alınmasıdır. Bayram namazının nasıl kılındığını öğrenmek için aşağıdaki metni okuyunuz. RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI Ramazanın son orucunu tutmuş, son iftarımızı etmiştik. Babam, sabahleyin bayram namazı için camiye gideceğimizi söyledi. Çok heyecanlanmıştım. Sabah uyanabilmek için yatsı namazı- nı kıldıktan sonra erkenden yattım. Sabah ezanı okunurken kalktım, abdestimi alıp babamla birlikte camiye gittim. Orada sabah namazının iki rekât sünnetini tek başımıza kıldık. Sünnetten sonra müezzin kamet getirdi. Kametin sonuna doğru hep birlikte ayağa kalkıp düzgün saflar oluşturduk ve imamla birlikte sabah nama- zının farzını kıldık. Farzdan sonra bayram namazı vaktine kadar vaaz dinledik. Vaiz, bayramın anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Vaazın sonunda bay- ram namazının nasıl kılındığını anlattı. Bayram namazı vakti geldiğinde müezzinin uyarısıyla aya- ğa kalkıp düzgün saflar oluşturduk. “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kıl- maya, uydum imama.” diyerek niyet ettik. İmam yüksek sesle biz de içimizden iftitah tekbiri alarak tüm namazlarda olduğu gibi elleri- mizi bağladık. İçimizden Sübhâneke duasını okuduk. Sübhâneke’den sonra imam yüksek sesle biz de içimizden olmak üzere iftitah tekbirindeki gibi ellerimizi kaldırarak üç kez tekbir aldık. İlk iki tekbirde ellerimizi yukarı kaldırdıktan sonra aşağıya ve iki yana bıraktık, üçüncüsünden sonra bağladık. İmam Fâtiha ve bir ek sure okudu, biz dinledik. Cemaatle kılınan diğer namazlardaki gibi rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ayağa kalkıp ellerimizi bağladık. İmam Fâtiha ve bir ek sure daha okudu. Birinci rekâttaki gibi üç kez tekbir aldıktan sonra dördüncü tekbirde rükûya vardık. Rükû ve secdeleri yapıp diğer namazlardaki gibi son oturuştan sonra selam vererek namazı tamamladık. Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okudu. Hutbenin sonunda müezzinin okuduğu Kur’an’ı dinledik ve çıkışta komşularımızla bayramlaştık. Babamdan Kurban 2. Ünite: Namaz İbadeti Planlama Konu 7. Bayram Namazı 8. Cenaze Namazı 9. Teravih Namazı 10. Namazı Bozan Durumlar Kazanım 8. Vakit, cuma, bayram, cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir. 7. Namazı bozan durumları örneklendirir. Süre: 2 ders saati. Değerler: güven, estetik, dayanışma ve yardımlaşma, bağlılık, sorumluluk, temizlik, sevgi ve saygı, kardeşlik ve hoşgörü. Beceriler: iletişim ve empati, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama, sosyal katılım. Öğretim yöntem ve teknikleri: grup çalış- ması, araştırma, soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sonuç çıkarma, anlatım. Kaynak, araç ve gereçler: hadis kaynak- ları, ilmihâl kitapları, ders kitabı, bilgisayar, Bayramı namazının da aynı şekilde kılındığını öğrendim. (Bu kitap için yazılmıştır.) projeksiyon cihazı/ tepegöz, asetat.