Cenaze Namazı

Dinimize göre, ölen bir Müslüman’ın yıkanıp kefenlenmesi, cenaze namazının kılınıp kabre konulması farz-ı kifayedir. Bu tür farzların Müslümanlardan bir kısmı tarafından yapılması zorunlu- dur. Bir yerleşim biriminde yaşayan Müslümanlardan bir kısmının yapmasıyla diğerlerinden yüküm- lülük kalkar. Cenaze namazı, ölen Müslüman için dua etmek amacıyla kılınır. Namazda, onun günahlarını bağışlaması için Allah’a dua edilir. Peygamberimiz, “Ölülerinizin güzel işlerini yad edin, kötü yönlerini dile getirmeyin.” (1) buyurarak ölmüşlerimizi hayırla anmamızı, iyi taraflarını ön plana çıkarmamızı tavsiye etmiştir. Cenaze namazı dört tekbir alınarak ayakta kılınır. Bu namazda rükû ve secde yapılmaz, oturul- maz. Diğer namazları bozan her şey, cenaze namazını da bozar. (1) Tirmizî, Sünen, Cenâiz, 34. 54 ‹şleniş 1. Öğrencilerinizden 7. konunun “Düşü- nelim” bölümündeki soruyu cevaplamalarını isteyiniz. 2. Bayram namazıyla ilgili araştırma yapan grubun çalışmasını arkadaşlarına sunmasını sağlayınız. 3. Öğrencilerinize konunun giriş paragraf- larını okutarak bayram namazları hakkında kısaca bilgi veriniz. 4. Öğrencilerinizin, bayram namazının kılı- nışını öğrenmeleri için “Ramazan Bayramı Namazı” başlıklı metni okutup yeşil zemin için- de verilen soruyu cevaplamalarını sağlayınız. 5. Öğrencilerinize “Resim 2.8”i inceletip “Farkını Belirtelim” etkinliğini yaptırarak bay- ram namazının diğer iki rekât olan namazlar- dan farklı yönlerini kavratınız. 6. Öğrencilerinizden 8. konunun “Düşü- nelim” bölümündeki soruyu cevaplamalarını isteyiniz. 7. Cenaze namazıyla ilgili araştırma yapan grubun araştırma sonuçlarını sunmasını sağ- layınız. 8. Öğrencilerinize cenaze namazı hakkın- da genel bilgileri öğretmek için konunun ilk üç paragrafını okutunuz ve konuyla ilgili hadis tercümesini perdeye yansıtarak onlarla birlikte yorumlayınız. 75 2. Ünite: Namaz İbadeti 9. Cenaze namazının kılınışını öğrenme- leri için öğrencilerinize konunun 55. sayfadaki paragrafları ile bilgi kutusunda verilen bilgileri Cenaze namazı şöyle kılınır: Tabut musalla taşına konur. İmam, yönü kıbleye gelecek şekilde cenazenin göğsü hizasında durur. Cemaat de imamın arkasında saf tutar, Allah rızası için cenaze namazını kılıp ölen kimse için dua etmeye ve imama uymaya niyet eder. Bu niyette, ölünün kadın veya erkek, kız çocuk veya erkek çocuk olduğu belirtilir. İmam yüksek sesle cemaat de içinden okutunuz ve “Resim 2.9”u inceletip yorumla- tınız. 10. Öğrencilerinizin bilgilerini pekiştirmek için “Sıralayalım, Açıklayalım” etkinliğini yap- tırınız. 11. Öğrencilerinizden 9. konunun “Düşü- nelim” bölümündeki soruyu cevaplamalarını isteyiniz. 12. Teravih namazıyla ilgili araştırma yapan grubun araştırma sonuçlarını sunma- sını sağlayınız. 13. Öğrencilerinize teravih namazı hakkın- da bilgi edinmeleri için konunun giriş paragra- fını ve İnternet sayfası görüntüsünde yer alan “Teravih Namazı” başlıklı metni okutunuz. 14. “Resim 2.10”u ve konuyla ilgili kendi hazırladığınız ya da öğrencileriniz tarafından hazırlanan resimleri yansıtıp yorumlatınız. diğer namazlarda olduğu gibi tekbir alarak elle- rini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden Sübhâ- neke duasını “Ve celle senâük.” (Senin övgün uludur.) cümlesi ile birlikte okur. İmam yüksek sesle cemaat de içinden ellerini kaldırmadan tekbir alır. Bundan sonra hepsi içlerinden Alla- hümme Salli ve Allahümme Bârik dualarını okurlar. Yine aynı şekilde eller kaldırılmadan bir kez daha tekbir alınır. Bu tekbirden sonra bilenler cenaze duasını okuyarak ölüye ve diğer müminlere dua ederler. Bilmeyenler ise Rabbe- nâ dualarını okuyabilirler veya “Allah’ım! Beni, bu ölüyü ve bütün müminleri bağışla.” şeklinde dua edebilirler. Sonra aynı şekilde yine tekbir alınır. İmam yüksek sesle, cemaat de sessiz- ce önce sağa, sonra sola bakarak selam verir. Böylece namaz tamamlanmış olur. BİLGİ KUTUSU Cenaze duasının anlamı şöyledir: “Allah’ım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulu- nanlarımızı bulunmayanlarımızı, erkeğimizi kadınımızı, küçüğümüzü büyüğümüzü bağışla. Allah’ım! Aramızdan yaşayacakları İslam üzere yaşat, öleceklerin de iman üzere ölmesini sağla. Şurada duran ölüye kolaylık ve rahatlık ver, onu bağışla. Bu kişi iyi bir kimse idiyse sen onun iyiliğini artır, eğer kötü davranmış günahkâr bir kimse idiyse sen rahmet ve merhametinle onu affet. Onu güven, müjde, ikram ve yakınlık ile karşıla. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah’ım!”