Din neyi emreder?

-Din neyi emreder?
Din,Allah’a inanmamızı ve yalnız O’na ibadet etmemizi emreder.İnsanları doğayı ve çevremizi sevmemizi emreder.