Dinin gayesi nedir?

Dinin gayesi nedir?
İnsanları dünyada ve ahrette mutlu kılmaktır.Dindeki emir ve yasaklar bu mutluluğu sağlamak içindir.