Ahlak ne demektir?

Ahlak ne demektir?
Ahlak, insanın yaratılışından gelen özellikleriyle insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesiyle kazanılan iyi ve güzel davranışlardır.