Üzücü Bir Durumla Karşılaştığında - üzüntü ve sıkıntı için dua, üzüntü duası, sıkıntı duası

Ey (yüce Allah) ki, mihnet düğümleri seninle çözülür; ey ki, zorluklar sınırı seninle aşılır; ey ki, kurtuluş ferahlığına seninle kavuşulur! Kudretin karşısında güçlükler kolaylaşmış, lütfunla sebepler sebep oluvermiş, kudretinle kaza ve kaderin cari olmuş ve her şey iraden doğrultusunda gelip geçmiştir. Her şey, söylemene gerek kalmadan sırf meşiyetinle emir almakta, nehyine ihtiyaç duyulmadan sakınmakta. Önemli işler için çağrılan sensin; musibetlerde sığınılacak sensin; felaketleri defedecek olan sensin; sıkıntıları giderecek olan sensin.

Ey Rabbim, ağırlığı altında ezildiğim felaketler üzerime çökmüş; tahammülü çok güç olan musibetler gelip çatmış bana. Bunları kudretinle bana getirmiş, saltanatınla bana yöneltmişsin. Senin getirdiğini kimse götüremez; senin yönelttiğini kimse geri çeviremez; senin kapattığını kimse açamaz; açtığını kimse kapatamaz; zorlaştırdığını kimse kolaylaştıramaz; hor ve zelil kıldığına kimse yardım edemez.

O halde ey Rabbim, Muhammed ve âline salat eyle ve lütfunla kurtuluş kapısını yüzüme aç; gücünle üzüntü ve kederin üzerimdeki sultasını kır; şikâyetçi olduğum hususta bana bakışını güzelleştir; dilendiğim konuda ihsanının tatlılığını bana tattır; bana kendi katından bir rahmet ve afiyet dolu bir rahatlık ver; bana kendi indinden acil bir kurtuluş yolu belirle; beni gamlanıp kederlenmekle meşgul ederek farzlarını yerine getirmekten, sünnetini uygulamaktan alıkoyma.

Ey Rabbim, artık inen belalara dayanamaz oldum; gelip çatan musibetlere katlanmaktan üzüntüyle dolup taştım. Sen, duçar olduğum sıkıntıyı gidermeye, içine düştüğüm durumu ortadan kaldırmaya kadirsin. O halde, hakketmesem de bunu bana yap; ey büyük Arşın sahibi, ey bol nimetlerin sahibi! Senin (her şeye) gücün yeter; ey merhametlilerin en merhametlisi! Âmin, ya Rabbe’l-âlemin.
Sıkıntı duası sıkıntı duaları sıkıntı duası dinle sıkıntı duası resimli sıkıntı duasürkçe sıkıntı duası nazar korku duası korku duaları korku duası dinle korku duası okunuşu korku duası korku duaları türkçe korku duası nazar korku duası hadis üzüntü duası üzüntü duaları üzüntüye dua üzüntülü dualar üzüntü için dua üzüntü gideren dua üzüntü giderici dua üzüntü sıkıntı duaları.

Sıkıntı duası sıkıntı duaları sıkıntı duası dinle sıkıntı duası resimli sıkıntı duası sıkıntı duası arapça sıkıntı duası türkçe sıkıntı duası nazar korku duası korku duaları korku duası dinle korku duası okunuşu korku duası cübbeli korku duaları türkçe korku duası nazar korku duası hadis üzüntü duası üzüntü duaları üzüntüye dua üzüntülü dualar üzüntü için dua üzüntü gideren dua üzüntü giderici dua üzüntü sıkıntı duaları.