SABAH DUASI ÇOK COŞKULU Sübhanallah Elhamdülillah Allahuekber Lâilâheillallah Lâ havle velâ kuvvet

Sabah duası allah kabul etsın “amin”
“Lâ ilâhe illâllah. (100 defa)” Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir ve ortağı
yoktur. Mülk bütünüyle O’nundur; hamd de O’na mahsustur. Şehadet ederim ki,
Allah’tan başka bir ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, Hazreti Muhammed(sallallahu
aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve resûlüdür. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka bir ilah
yoktur. Allah tektir ve şerîki bulunmaz. Şehadet ederim ki, Muhammed (aleyhissalâtü
vesselâm) O’nun kulu ve elçisidir. İsa (salavâtullahi ve selâmühû alâ nebiyyinâ ve aleyh) de
Allah’ın kulu, kullarından bir kadının oğlu, Hazreti Meryem’e ilkâ ettiği bir kelimesi ve
O’ndan gelen bir ruhtur. Muhakkak ki Cennet hak, Cehennem de haktır.
“Sübhan’dır Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir. Yüce şanına yaraşır şekilde
hamd olsun O’na. Azamet tahtının O yegâne Sultanı, en güzel şekilde tesbihe layıktır.
(100 defa)”
Yüce Allah’ı, Kendisine mahsus hamd ile, mahlûkatı adedince, Zâtının hoşnutluğu
kadar, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkepleri miktarınca tesbih ederim. Allah’ı,
mahlûkatı sayısınca tesbih ederim. Allah’ı, Zâtının hoşnutluğu kadar tesbih ederim.
Allah’ı arşının ağırlığınca tesbih ederim. Allah’ı kelimelerinin mürekkepleri kadar
tesbih ederim.
Semadaki mahlûkatı adedince “Sübhanallah.” Arzda yarattıkları sayısınca
“Sübhanallah.” Sema ve arz arasındakiler sayısınca “Sübhanallah.” Yarattığı, yaratıyor
olduğu ve yaratacağı varlıklar adedince “Sübhanallah.”
Gökte yarattıkları sayısınca “Allahuekber.” Arzda yarattıkları sayısınca
“Allahuekber.” Arz ve sema arasındakiler adedince “Allahuekber.” Yarattığı, yaratıyor
olduğu ve yaratacağı mevcûdat adedince “Allahuekber.”

Sabah duaları ve anlamları (sabah duaları ve meali, arapça-türkçe sabah duası, güne başlarken dinle).

Sabah duasi amin deyin!
Sübhanallah Elhamdülillah Allahuekber Lâilâheillallah Lâ havle velâ kuvvet
Sabah duası – allah’ım!

En güzel sabah duası – hz.

Sabah duası, allah’tan iste!..
Lâilâheillallah Lâ havle velâ kuvvet
Allah’tan iste – sabah duası.

Sabah duası, evrad ı kudsiye’den.

Sabah duası – güne bu duayla başlayın…

Sabah duası – bugün hep beraber bu duaya «amin» diyelim!

Sabah duaları ve anlamları (sabah duaları ve meali, arapça-türkçe sabah duası, güne başlarken dinle).