YA HALİM 88 ADET Esma'ül Hüsna Dinle

El-Halim: Ahlak ve huy güzelliği için okunur. Bu esma sabahları okunmalıdır. Günlük zikir sayısı 88’dir.