SABAH DUASI - Allah Dünyamız İçin Bize Yeter - Tevbe Duası İman Tazeleme

Rahim olan Allah ölüm anında bize yeter
Kerim Olan Allah hesap gününde bize yeter
Hakim olan Allah cennet ve cehennem günüde yeter
Yaratmada Dilediği gibi davranan, dilediğini yücelten, her çeşit hamd ve övülmeye layık olan Allah
Allah’a Tevekkül ediyoruz.
O kendisinden başka ilah olmayan Allahtır.
Hiç şüphe yok ki Cennet cehennem haktır.
PAZARTESİ SABAH DUASI – Allah Dünyamız İçin Bize Yeter