Peygamberimiz'in Gece Yaptığı Zikirler

Hazreti Ayşe (r.a.) annemiz buyuruyorlar ki:

“Resulullah (s.a.v.) Efendimiz geceleyin ibadete kalkar önce 10’ar defa “Allahuekber”, “Elhamdülillah”, “Sübhanallahi vebihamdih”, “Sübhanallahil melikul kuddüs”, “Estağfirullah”, “La ilahe illallah” diye zikreder sonra; 10 defa daha “Allahümme euzubike mindikkidünya vediki yevmül kıyame” (Allah’ım dünyanın da kıyamet günün de sıkıntı ve darlıklarından sana sığınırım.) şeklinde dua ve niyazda bulunur sonra da namaz kılmaya başlardı. (Süneni, Ebu Davud, Edeb)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümitler beslediği zamanda, korktu halinde, sıkıntılı halde, rahatlık gibi hallerde, dinlenirken, çalışırken, yürürken, otururken, gece ve gündüz, hasılı her türlü halde yüce Rabbi’ni zikir halindeydi. Ashabına ve ümmetine de böyle olmalarını tavsiye ederdi.
Peygamberimiz’in Gece Yaptığı Zikirler