MUHARREM'İN 1 VE 10 GÜNLERİNDE OKUNACAK DUÂ

MUHARREM’İN 1. VE 10. GÜNLERİNDE OKUNACAK DUÂ
Her kim Muharrem ayının ilk on gününde, özellikle birinci ve onuncu Aşûra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü’l-celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî’ belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.