KİM La havle vela guvvete illa billah DERSE NELERE KAVUŞUR

26)Bir kimse Sabah-Akşam 100 defa:La ilahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülkü ve le hül hamdu ve hüve ala külli şeyin kadir derse:On köle azat etmiş kadar sevap alır,ona yüz iyi amel sevabı yazılır.Yüz kötü amelin günahı silinir.O gün akşama kadar şeytanın vesvesesinden uzak olur ve kıyamet gününde kimse onunkinden daha üstün bir amel getiremez.Ancak ondan daha fazla amel yapan kişi getirebilir.(Buhari-Müslim)

27)Kim güneş doğmadan ve batmadan önce yüz defa Subhanallah derse yüz defa kurban kesmekten daha fazla sevap alır.Kim güneş doğmadan ve batmadan önce yüz defa Elhamdulillah derse Allah yolunda yüz atla savaşmaktan daha fazla sevap alır.Kim güneş doğmadan ve batmadan önce yüz defa Allahu ekber derse yüz köle azat etmekten daha fazla sevap alır(Amr b.Şuayb)

28)Kim;Rum Sure’si (17_18-19)

ayetlerini Sabahları okursa o gün yapamadığı güzel amelleri yapmış gibi sevap alır..

Kim de bu ayetleri Akşamları okursa gece yapamadığı güzel işlerin sevabına erişir.(İbn Abbas)

29)Kim sabah-akşam üçer defa İhlas-Felak-Nas surelerini okursa bütün kötülüklere karşı korunur.(Ebu Davud)

30)Kim Bakara suresindeki Ayetel kürsiyi akşam okursa sabaha kadar muhafaza edilir.Kim de bu ayeti sabahleyin okursa akşama kadar korunur.(Nesai)

31)Bir kimse her gün yüz kere La ilahe illallahul melikül hakkul mubin derse fakirlikten emin olur ve kendisine servet ve cennet kapılarını açar.(Hz Ali)

32)Her kim Sabah Namazının ardından ayaklarını bükmüş(diz çökmüş) olduğu halde,konuşmadan önce 10 kere La ilahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülkü velehül hamdu yuhyi ve yumit ve hüve ala kulli şeyin kadir derse kendisine on sevap yazılır,on günahı silinir,on derece yükseltilir.O günün tamamında her kötülükten emniyet içinde olur.Şeytandan korunur ve o günde Allah’a şirkten başka hiçbir günahının ona ulaşıp amelinin geçersiz kılması layık olmaz.(Tirmizi)

33)Allah Azze ve Celle (Hadisi kudside) buyuruyor:Ümmetine sabahleyin on kere,akşamleyin on kere yatarkende on kere La havle vela guvvete illa billah demelerini söyle.Çünkü bu yatarken dünya belasını akşamleyin şeytan hilesini sabahleyinde en şiddetli gazabı önler.(Hadisi Kudsi)

34)Bir kimse abdestli yatar ve o gece ölürse şehid olarak ölür.(Hz.Enes)

35)Bir kimse yatağına girerken temiz olarak:”Elhamdülillahillezi alâ fekahera vel hamdulillahillezi yuhyil mevta ve Hüve alâ külli şeyin kadir” derse günahlarından anasından doğduğu günkü gibi çıkar.(Hz.Ebu Ümame)

36)Yanını yatağa koyduğunda Fatiha ve İhlas okursan ölümden başka her şeyden emin olursun.(Hz Enes)

37)Bir kimse evinden çıktığında:”Bismillahi tevekkeltü alâllah La havle ve la guvvete illa billah” derse ona Sen tekeffül olundun ve korundun denir ve şeytan da ondan uzaklaşır.(Hz Enes)

38)Sokaklarda gezerken “La ilahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir” duasını okuyan kimsenin bir milyon günahı bağışlanır defterine bir milyon sevap yazılır ve cennette kendisi için bir köşk yapılır.(Kaynak:İ.Ulumuddin:İ.Gazali)

39)Çarşı gaflet ve sehiv yurdudur.Kim Allah’ı orada bir kere tesbih ederse Allah ona bir milyon sevap yazar.Kim ki “La havle vela guvvete illa billah” derse.Akşama kadar Allahın emanında bulunur.(Hz Ali)