CENNETİN SEKİZ KAPISINI AÇTIRAN DUA

CENNETİN SEKİZ KAPISINI AÇTIRAN DUA
20)Cuma Namazından sonra 7 defa ihlas-felak-nas okuyanı Allahu teala bir hafta kazadan,beladan kötü işlerden korur.(İ.Sünni)

21) Sabah Akşam 10 Salâvat getiren kıyamette şefaatime kavuşur.(Taberani)

22)Cuma günleri bana 80 salavat okuyanın 80 yıllık günahı affolunur.(Taberani)

23) Güzelce abdest aldıktan sonra “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyene cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer (Nesai)

24)Bir kimse abdestin arkasından Kadr suresini bir kere okursa sıdıklardan olur.Onu iki kere okuyan şehidler divanındadır.Onu üç kere okursa Allah onu peygamberleri haşrettiği gibi haşreder.(Hz.Enes)

25)Farz Namazların ardından bir kimse:bir-üç veya yedi defa Estağfirullahel azimellezi la ilahe illa hüvel hayyul kayyume ve etubu ileyh derse günahları deniz köpüğü kadar da olsa veya Alic çölü kumları sayısınca yahut ağaçların yaprakları adedince veya dünya günleri sayısınca olsa Allah günahlarını bağışlar.(Tirmizi)

26)Bir kimse Sabah-Akşam 100 defa:La ilahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülkü ve le hül hamdu ve hüve ala külli şeyin kadir derse:On köle azat etmiş kadar sevap alır,ona yüz iyi amel sevabı yazılır.Yüz kötü amelin günahı silinir.O gün akşama kadar şeytanın vesvesesinden uzak olur ve kıyamet gününde kimse onunkinden daha üstün bir amel getiremez.Ancak ondan daha fazla amel yapan kişi getirebilir.(Buhari-Müslim)

27)Kim güneş doğmadan ve batmadan önce yüz defa Subhanallah derse yüz defa kurban kesmekten daha fazla sevap alır.Kim güneş doğmadan ve batmadan önce yüz defa Elhamdulillah derse Allah yolunda yüz atla savaşmaktan daha fazla sevap alır.Kim güneş doğmadan ve batmadan önce yüz defa Allahu ekber derse yüz köle azat etmekten daha fazla sevap alır(Amr b.Şuayb)

28)Kim;Rum Sure’si (17_18-19)

ayetlerini Sabahları okursa o gün yapamadığı güzel amelleri yapmış gibi sevap alır..

Kim de bu ayetleri Akşamları okursa gece yapamadığı güzel işlerin sevabına erişir.(İbn Abbas)

29)Kim sabah-akşam üçer defa İhlas-Felak-Nas surelerini okursa bütün kötülüklere karşı korunur.(Ebu Davud)

30)Kim Bakara suresindeki Ayetel kürsiyi akşam okursa sabaha kadar muhafaza edilir.Kim de bu ayeti sabahleyin okursa akşama kadar korunur.(Nesai)

31)Bir kimse her gün yüz kere La ilahe illallahul melikül hakkul mubin derse fakirlikten emin olur ve kendisine servet ve cennet kapılarını açar.(Hz Ali)

32)Her kim Sabah Namazının ardından ayaklarını bükmüş(diz çökmüş) olduğu halde,konuşmadan önce 10 kere La ilahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülkü velehül hamdu yuhyi ve yumit ve hüve ala kulli şeyin kadir derse kendisine on sevap yazılır,on günahı silinir,on derece yükseltilir.O günün tamamında her kötülükten emniyet içinde olur.Şeytandan korunur ve o günde Allah’a şirkten başka hiçbir günahının ona ulaşıp amelinin geçersiz kılması layık olmaz.(Tirmizi)