KİM GECELEYİN KALKIP BUNLARI YAPARSA BAKIN NE OLACAK

KİM GECELEYİN KALKIP BUNLARI YAPARSA BAKIN NE OLACAK
“Bir kimse geceleyin uyanır, ardından;

‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehu’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ der,

sonra da ‘Allahım beni bağışla’ diye dua ederse duası kabul olunur; abdest alıp namaz kılarsa o da kabul olunur.”

Buhârî, Teheccüd 21; Ebû Dâvûd, Edeb 98-99