SABAH DUASI YENİ Günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru

SABAH DUASI YENİ Günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru 1. “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlarım). Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm ve kıyâmet gününün sâhibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım) yalnızca sana ibâdet eder ve (her işimizde) yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola (İslâm’a), kendilerine nimetler verdiğin (peygamberler, sıddıklar, şehîtler ve sâlihlerin) yoluna ilet. (Hakkı bildikleri halde onunla amel etmeyerek) gazaba uğramışların ve (doğru yolu kaybeden) sapıtmışların yoluna değil.”
2. “Rabbimiz! Bizden bu (hayırlı ameli) kabul buyur. Şüphesiz ki sen, hakkıyla işiten ve bilensin.”
3. “Tevbelerimizi kabul et. Çünkü sen, tevbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin.”
4. “Rabbimiz! Bize dünyada (helâl rızık, faydalı ilim ve sâlih amel gibi) güzellikler ver. Âhirette de bize güzellik (cenneti) ver ve bizi ateşin azabından koru.”
5. “(Vahyettiklerini) işittik ve (onların hepsine) itaat ettik. Rabbimiz! (Lütfunla günahlarımızı) affetmeni dileriz. Dönüş yalnızca Sana’dır.”
6. ” Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et!
7. “Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından rahmet ihsân eyle. Çünkü sen, lütfu bol olansın.”
8. “Rabbimiz! (Sana) îmân ettik (ve elçine uyduk). Günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru.”
9. “Rabbim! Bana, katından hayırlı bir zürriyet ihsan et. Şüphesiz ki sen, duâ edenin duâsını işitensin.”
10.” Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber’e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz..”
11. “Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sâbit kıl ve kâfirlere karşı bize yardım eyle.”
12. ” Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! Ey Rabbimiz! Doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, “Rabbinize inanın!” diye imana çağıran bir davetçiyi (Peygamber’i, Kur’an’ı) işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz! Rabbimiz! Bize, peygamberlerin vasıtasıyla vadettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen vaadinden caymazsın!
13. “Rabbimiz! Îmân ettik. O halde bizi şâhit olanlarla birlikte yaz.”
14. “Rabbimiz! Biz, nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kaybedenlerden oluruz.”
15.”Rabbimiz! Bizi, zâlimler topluluğuyla birlikte kılma.”
16. “Allahım! Bize yardım eden sensin. O halde bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen, affedenlerin en hayırlısısın. Bizi, kendilerine hem bu dünyada, hem de âhirette iyilik (salih ameller) yazdığın kimselerden kıl.”
17. “Allah bana yeter. O’ndan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. Ben yalnızca O’na tevekkül ettim ve O, büyük Arş’ın Rabbidir.”
18. “Rabbimiz! Bizi, zâlimler topluluğunun fitnesine düşürme ve bizi, zâlimler topluluğundan rahmetinle kurtar.”
19. “Rabbim! Senden hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana acımazsan, kaybedenlerden olurum.”
20. “Ey göklerin ve yerin yaratanı olan Allahım! Sen, dünya ve âhirette benim velimsin (bütün işlerimi üstlenensin). Beni, müslüman olarak vefat ettir (canımı al) ve beni iyilerin (salih kullarının) arasına kat.”
21. “Rabbim! Bu şehri korkudan emîn eyle! Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut!”
22. “Rabbim! Beni ve benim soyumdan olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duâmı kabul et.”
23. “Rabbimiz! Hesap gününde beni, ana-babamı ve bütün mü’minleri bağışla.”
24. “Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bizi (şu) hâlimizden kurtuluşa götürecek (doğru) yolu hazırla.”
25. “Rabbim! Göğsüme genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz(erek ona fesâhat ver) ki söylediklerimi iyi anlasınlar.”
26. “Rabbim! Benim ilmimi artır.”
27. “Senden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben, zâlimlerden oldum.”
28. ” Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen, vârislerin en hayırlısısın, (her şey sonunda senindir). ”
29. “Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım! Ey Rabbim! Onların yanımda olmalarından da sana sığınırım.”
30.”Rabbimiz! Îmân ettik, artık bizi (m günahlarımızı) bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”
31. “Rabbim! (Günahları) bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayılısısın.”