ÇOK ETKİLİ DUA Bu Duaya Amin Denir

ÇOK ETKİLİ DUA Bu Duaya Amin Denir
73. “Rabbim! Bana yardım et (seni anmaya, sana şükretmeye ve sana güzel bir şekilde ibâdet etmeye beni muvaffak kıl). (Nefis, şeytan, cin ve insanlardan olan düşmanlarımın) bana üstün gelerek sana itaatten beni alıkoymasına izin verme. Düşmanlarımı başımdan savma yolunu bana göster. Nefsimi savunmama fırsat vermeyecek yolu düşmanıma gösterme. Bana hayırlı amelleri göster. Hidâyete uymayı bana kolay kıl (ki sana itaat etmek nefsime ağır gelmesin ve sana ibâdet etmekten meşgul olmayayım). Bana zulmeden kimseye karşı bana yardım et. Rabbim! Beni, seni sürekli anan, sana (nimetlerine) çok şükreden, sana çok itaat eden, sana çok boyun eğen, sana çok tevbe eden bir kul eyle. Rabbim! Tevbemi kabul eyle. Benim günahımı bağışla. Duâmı kabul et. (Dünya ve âhirette senin düşmanlarına karşı) huccetimi sağlam kıl. Kalbimi seni tanımaya ilet. Dilimi islah et (ki doğru ve haktan başka bir şey söylemesin). (Kalpte yetişen ve oraya yerleşen kin ve haset gibi kötü ahlakı) kalbimden çıkar.”
74. “Allahım! Peygamberin Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in senden istediği iyilikleri biz de senden isteriz. Peygamberin Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in sana sığındığı kötülüklerden biz de sana sığınırız. Kendisinden yardım istenen yalnızca sensin ve istenen şeye ancak sen ulaştırırsın. Güç ve kuvvet, ancak Allah’tandır.”