Ayetel Kürsi 19 SIRRI Her gün okumayı adet haline getirene bakın ne oluyor Mutlaka İzleyin

Ayetel Kürsi 19 SIRRI Her gün okumayı adet haline getirene bakın ne oluyor Mutlaka İzleyin
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ tehuzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi yalemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişeyin min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm
Ayet el kürsi okumanın faydaları sırları ve faziletleri hakkında güzel bir video hazırladık.
Her gün ayet el kürsi duası okumak ve namazlardan sonra bu ayeti okumanın faziletleri hakkında hazırlamış olduğumuz videoyu beğeneceğinizi umuyorum.