114 SURE 114 SIR HER DERDE DEVA KURAN ŞİFASI

114 SURE 114 SIR HER DERDE DEVA KURAN ŞİFASI
1-Fatiha Suresi: Allah’ın gazabını,
2-Yasin Suresi: kıyamet günündeki susuzluğu,
3-Duhan Suresi:kıyametin korku ve dehşetini,
4-Vakıa Suresi: fakirliği, miskinliği,
5-Mülk Suresi: kabir azabını,
6-Kevser Suresi: hasımların kinini,
7-Kafirun Suresi: ölüm anındaki küfrü,
8-İhlas Suresi: iki yüzlülüğü, samimiyetsizliği,
9- Felak Suresi: hased edenlerin hasedini,
10-Nas Suresi: vesveseyi engeller.