Tarık Buğra Küçük Ağa Romanı Özeti

Tarık Buğra Küçük Ağa Romanı Özeti

KÜÇÜK AĞA:

Tarık Buğra’nın romanıdır. Roman, Arap çöllerinde o kızgın savaş ortamında sağ kolunu yitirmiş, yüzünün sağ tarafı tanınmayacak duruma gelmiş Salih’in Akşehir’e gelişiyle başlar. Küçük Ağa’nın büyük bir bölümü, istasyondan eve giderken karşılaştığı Niko ile Salih’in çevresinde, özellikle de psikolojik bir çekişme içinde gelişir.

İstanbullu Hoca olarak Akşehir’e gelen Küçük Ağa’nın asıl adı Mehmet Reşit’tir. Bu genç din adamı, padişah yanlısıdır ve halkın manevî gücünü yükseltmek amacıyla Anadolu’ya gönderilen genç din adamlarının bir örneğidir. İstanbullu Hoca’nın Akşehir’e gelişi büyük ilgi uyandırır. Genç olmasına karşın davranışlarındaki ağırbaşlılık ve konuşmalarındaki inandırıcılık o çevrede sevilmesini ve ilgi odağı olmasını sağlamıştır.

Ancak, açıktan açığa hilâfet ve padişah yanlısı görünmesi, vaazlarında bunu açık açık dile getirmesi, başta Doktor Haydar olmak üzere “Kuva-yı Milliye”cilerin tepkisini çeker. İstanbullu Hoca Akşehir’e gelişinden kısa bir sonra halkın da yardımıyla güzel Emine ile evlendirilir. Ancak memleketin içinde bulunduğu acı durum İstanbullu Hocayı çete dünyasına iter. Bu yenidünya ona “Küçük Ağa” adını kazandırır.

Bu ad, onu hem Kuvacılardan koruyacak hem de bu yeni hayatın içinde ona bir başka kimlik kazandıracaktır. Artık Küçük Ağa, çete savaşları içinde adım adım bir hedefe doğru yüzünü çevirmiştir. Bu hedef Ankara hükümetidir. Nitekim bu aşırı tavır, çetenin dağılmasına kadar uzanır. Küçük Ağa ise Yunan ordusuna karşı ön saflarda savaşan bir kahraman olarak Akşehir’e geri döner. Ancak bu dönüş, ona mutluluk yerine yıkım getirir.

Çünkü yıllardır görmediği Emine’si ondan umut kesildiği için yaşlı bir adam ile göstermelik de olsa evlendirilmiştir. Bu yıkım onun Akşehir’den ayrılmasını kaçınılmaz kılmıştır. (TDK Yayınları Güzel Yazılar, Romanlar, sayfa 249)

Tarık Buğra Küçük Ağa Romanı Özeti