SERBEST ÖLÇÜ NE DEMEKTİR

SERBEST ÖLÇÜ NE DEMEKTİR

3) SERBEST ÖLÇÜ:

1.Dizelerin oluşturulmasında herhangi bir ölçü birimi kullanılmayan şiirlerdir.

2.Bu şiirlerde hecelerin sayılarına veya uzunluk kısalıklarına bakılmaz. Çünkü şair bu biçimlere uyup uymamakta serbesttir. Şair, kafiye kullanıp kullanmamakta da serbesttir.

3.Bu şiirlerde ahenk, ölçüden değil dilin özgün şekilde kullanılmasından, titizlikle seçilmiş sözcüklerden, vurgudan, tonlamalardan oluşur.

4.Ölçüsüz ve uyaksız olabilir.

5.Ölçüsüz ama uyaklı olabilir.

6.Nazım birimi (beyit, dörtlük, bent vb.) serbest olabilir.