SAMİ PAŞAZADE SEZAİ ÖZELLİKLERİ

SAMİ PAŞAZADE SEZAİ
SAMİ PAŞAZADE SEZAİ: (1860–1936)
  1. Realizm akımından etkilenmiştir.
  2. Eserlerinde gerçeğe yakın olayları işlemiştir.
  3. Doğal bir dille anlatmıştır.
  4. Sergüzeşt romanı tutsaklık ve insan ticareti üzerine yazılmış eserlerin en ünlüsüdür. Eserde tutsaklık teması yanında evlenme işlerinde gelenek ve göreneklere bağlı kalmanın yanlış yanları üzerinde de durulur. Romanda romantizmden realizme geçişin izlerinin yanında özellikle betimlemelerde ve ruh çözümlemelerinde abartılara yer vermediği ve doğal davrandığı görülür.
  5. İclal (roman)  DEVAMI