ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN
ABDÜLHAK HAMİT TARHAN: (1852–1937)
  1. “Şair-i Azam” olarak tanınır.
  2. Tiyatro eserleri, sahne tekniği açısından zayıftır.
  3. Tiyatro eserleri dil açısından da oynanmaya elverişli değildir.
  4. Piyeslerinin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir, bir bölümü de nazım – nesir karışık olarak yazılmıştır.
  5. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihi bir olay işlenmiştir.
  6. Tiyatroları okunmak için yazılmıştır, oynanmaya elverişli değildir.
  7. Tiyatrolarında genellikle tarihi bir olay işlenmiştir.
  8. Türk şiirinde yenilikler yapmış, Batılı şekiller getirmiştir.  DEVAMI