OLAY HİKÂYESİ (MAPAUSSANTE TARZI HİKÂYE)

OLAY HİKÂYESİ (MAPAUSSANTE TARZI HİKÂYE)

OLAY HİKÂYESİ (MAPAUSSANTE TARZI HİKÂYE):

 1. “ Maupassante tarzı hikâye” de denir.
 2. En belirgin özelliği bir olay içermesidir.
 3. Tamamen olay örgüsüne dayalı bir türdür, olay belli bir sonuca ulaşır.
 4. Olay örgüsü kişi, zaman, mekân unsurlarına bağlı olarak verilir.
 5. Düşündürmekten çok merak ve heyecan duygusu önemlidir.
 6. Merak unsuru ön plandadır.
 7. Olay hikâyelerinde merak öğeleri, ana düğüm, genellikle beklenmedik biçimde çözülür.
 8. Sonuç bölümünde düğümler çözülür, merak giderilir.
 9. Hikâyedeki ana olay okuyucuyu etkileyecek bir sonuca ulaşır.
 10. Başı, sonu, ortası belli olan hikâyelerdir.
 11. Gülünç bir olaya dayanabilir.
 12. Şaşırtıcı ve çarpıcı sonuçlarla biter.
 13. Olay hikâyesinin Türk edebiyatındaki temsilcileri:
 14. Ömer Seyfettin
 15. Refik Halit Karay
 16. Hüseyin Rahmi Gürpınar
 17. Reşat Nuri Güntekin
 18. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 19. Halide Edip Adıvar
 20. Toplumcu gerçekçi yazarlar
 21. Ömer Seyfettin olay hikâyesinin temsilcisidir.  Pembe İncili Kaftan, Başını Vermeyen Şehit, Forsa, Vire, Yüksek Ökçeler, Falaka, Kaşağı, Ant, Topuz, Diyet, Yalnız Efe, Bomba, Beyaz Lale, Bahar ve Kelebekler, Gizli Mabet
 22. Refik Halit Karay olay hikâyesinin temsilcisidir.  Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri

OLAY HİKÂYESİ (MAPAUSSANTE TARZI HİKÂYE)