Obezite Riskini Arttıran Faktörler

İşte muzdarip olduğumuz bir konu daha. Obezite Riskini Arttıran Faktörler

Tek öğün mü besleneyim ? Yoksa az az sık sık mı besleneyim ? Bu soruyu belki kendinize ve çevrenize epey sordunuz. Çok farklı cevaplar almış olabilirsiniz.

Bu soru bilimsel olarak araştırıldı. Öğün sıklığı ve vücut ağırlığındaki ilişki ilk kez 1964 yılında Fabry ve arkadaşları tarafından araştırılmıştır. Buradan çıkan sonuçta görüldüğü gibi  son 50 yılda yapılan çalışmalara göre çelişkili sonuçlar elde edilmiştir.

Şimdi bilimsel çalışmalara göz atalım ve son kararı siz verin, ne dersiniz?

 • Fabry ve arkadaşlarının 60-64 yaş arası 379 yetişkin erkek bireylerde yapmış olduğu araştırmaya göre ÖĞÜN SIKLIĞI İLE ADİPOSİTE (deri altı dokusunda yağ birikimi) ARASINDA TERS İLİŞKİ olduğu bulunmuştur.
 • Pek çok araştırmaya göre ise  öğün atlama obeziteye neden olan en önemli faktörler arasında yer almaktadır.
 • GÜN İÇİNDE AZ AZ SIK SIK BESLENME TARZI;
 1. Gereğinden fazla yemeyi ciddi anlamda önler,
 2. Acıkmayı önleyerek bir sonraki öğünde çok fazla yemeği azaltır,
 3. Düzelmiş olarak  glikoz homeostazı sağlar,
 4. Her öğün sonrasında yiyeceklerin termojenik etkisi ile enerji harcaması bir miktar artar,
 5. Enerji alımını azaltır,
 6. Ağırlık kontrolünü kolaylaştırır.
 • Adolesan veya yetişkin popülasyonda yapılan çalışmalarda gün içinde fazla öğün tüketen bireylerin daha aktif oldukları ve daha sağlıklı besin seçimi yaptıkları da görülmüştür.
 • Özellikle kahvaltı öğününü atlayan çocuk ve adolesanlarda vücut ağırlığı fazlalığı veya obezitenin daha sık görüldüğü bilinmektedir .
 • Kahvaltı öğününü atlayan bireylerde obezite riski 4.5 kat daha fazla bulunmuştur. Bu durum bu bireylerin gün içinde daha fazla enerji alma eğiliminde olmalarına bağlanmıştır.
 • Öğün sıklığı ve obezite ilişkisi üzerine yapılan çalışma sonucuna göre ;
 • Obezite riski sonuçları;
 • 3 öğün ve altında tüketenlerde %60. Aman dikkat.
 • 3-4 öğün tüketenlerde %45 olarak gözükmekte.
 • 5 öğün ve üzerinde tüketenlerde %30 arttığı tespit edilmiştir.

Çalışmalarda da gördüğümüz gibi aslında tek öğün yada iki öğün beslenildiğinde vücut kendini kontrol edemeyip aslında daha fazla enerji alıyor.

Peki nasıl bir beslenme programı uygulamak lazım? bunun cevabı ise  bireye göre değişmekle birlikte kahvaltı ile öğle yemeği arasında bir ara öğün vermeyip toplam da 3 ana öğün ve 2 ara öğün uygulanabilir. Unutmayın ki gün içinde hiçbir şey tüketmez isek, gece tüketim eğiliminiz artar ve gece tüketilen besinler de vücudumuzda yağ olarak depolanmaya meyillidir.