MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU ÖZETİ

MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU:

Peyami Safa’nın romanıdır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, parasız-pulsuz kalmış, anne­si ve iki ablası veremden ölmüş, babası Londra’da savaş sıralarında kaybolmuş bir genç olan Ferit, eski konaktan bozma kalabalık bir pansiyonun bir odasında kalmaktadır. Tıp fakültesinden ayrılıp felse­feye devam eden Ferit’in pansiyon komşuları arasında psikolojik rahatsızlıkları olan insanlar vardır.

MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU

İnançsız olan ve bütün değerleri reddeden Ferit, burada karşılaştığı bazı olağanüstü olayları alelade pozitivist ve materyalist verilerle açıklamaktadır. Pansiyon sakinlerinden felsefe öğretmeni Yahya Aziz ilmî-ruhbilimsel açıklamalarla Ferit’e yeni çıkış yolları göstermektedir. Ferit’in zengin bir sosyete çevresinde yaşayan sevgilisi Selma ise aşkta ruhsal değerler arayan bir genç kızdır. Pansiyon sakinlerinden eski bir katil olan Tosun, anlattıklarını dinleyince Ferit’e acıyıp onun zengin, cimri ve merhametsiz teyzesini öldürür ve paralarını Ferit’e getirir. Romanın ikinci bölümü Ferit’in elde ettiği servetle Büyükada’da tut­tuğu bir köşkte geçer. Veremli kız kardeşini de yanına aldıran Ferit, biraz huzura kavuşmuştur. Oturduğu köşk, İtalyan bir anne ile kazasker torunu bir babadan olan Matmazel Noralya’nındır. Ölmüş olan Noralya hakkında hizmetçi Fotika’dan dinlediklerinden çok  DEVAMI