Masal Nedir? Özellikleri Nelerdir?

MASAL:

Masal Nedir? Özellikleri Nelerdir?

 1. Olay çevresinde gelişen ve anlatmaya dayalı metinlerdendir.
 2. Masalda genellikle iyilik-kötülük, doğruluk-haksızlık, alçakgönüllülük-kibir, adalet-zulüm gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelesine yer verilir.
 3. Masallarda ulaşılması güç hayaller de ele alınabilir. Mesela hor görülen bir Keloğlan, kurnazlığı sayesinde şehzadeleri küçük düşürür. Fakir, öksüz bir kızcağız, şehzadeyle evlenip sultan oluverir, Yoksul birinin başına devlet kuşu konar.
 4. Döşeme, olay ve dilek bölümlerinden oluşur.
 5. Millî ve dinî motiflere yer verilmez.
 6. Evrensel eserlerdir.
 7. Kahramanlar her tabakadan olabilir.
 8. Devler, periler vb. olağanüstü kahramanlar da vardır.
 9. Sözlü gelenekte yayılıp gelişmiştir, sözlü edebiyat ürünüdürler.
 10. Anonim masalların yanında sanatçısı belli olan masallar da vardır.
 11. Sade ve süssüz bir anlatımı vardır.
 12. Anlaşılması güç ifadelere yer verilmez.
 13. Duygu ve düşünceler kısa ve kesin ifadelerle verilir.
 14. Düzyazı şeklindedir.
 15. Masallarda mizaha da yer verilebilir.
 16. Masallarda da serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunur.
 17. Amaç bir olay anlatmak ya da bilgi ve öğüt vermektir.
 18. Uzun tasvirlere ve ruhsal tasvirlere yer verilmez.
 19. Eğitici nitelik taşır.
 20. İyiler mükâfatlandırılır, kötüler cezalandırılır.
 21. Genellikle mutlu sonla biter.
 22. Tamamen hayal ürünüdür.
 23. Tekerlemelere, kalıplaşmış sözlere  (başta, ortada, sonda) yer verilir. Fabllarda tekerleme olmaması fablla masalın farklarındandır.
 24. Tekerleme örneği: Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Altı ay bir güz gittik. Dönüp arkamıza bir baktık ki arpa boyu yol gitmişiz. Yeniden çıktık yola. Var varadan, sür süreden. Amasya’dan Tire’den. Sulu yerde peynir ekmek, susuz yerde kavun karpuz yiyerekten, vardık varacağımız yere… tekerleme örneğidir.
 25. Yer belli değildir.
 26. Zaman belli değildir. Olaylar belli bir zamana bağlanmaz.
 27. Genellikle geçmiş zaman (miş’li geçmiş zaman) kullanılır.
 28. Anonim eserlerdir, belli bir yazarı bulunmaz.
 29. Dinleyiciyi inandırma amacı taşımaz.
 30. Masallar öğüt cümlesi ile bitmez ancak fabllar bir öğüt cümlesi ile biter.
 31. Aisopos, masallarıyla tanınır.
 32. Andersen, (İsveçli) masallarıyla tanınır.
 33. Bin Bir Gece Masalları (doğu masalları) türünün önemli örneklerindendir.
 34. Grimm Kardeşler Alman edebiyatından masallarıyla tanınan önemli yazarlardır.
 35. Ahmed Mithat, Şinasi ve Recaizade Ekrem’le birlikte o dönemde birçok hayvan masalını da Türkçeye çevirmiştir.
 36. Türk masallarını derleme ve inceleme çalışmaları Cumhuriyet döneminde yoğunlaşmış, Ziya Gökalp (Altın Işık), Tahir Alangu (Keloğlan Masalları) ve Naki Tezel (İstanbul Masalları) derledikleri masalları edebi bir biçim vererek yayımlamışlardır
 37. Türk edebiyatında halk ağzından derlenen ilk masal kitabı, Billur Köşk Masalları adlı eserdir.
 38. Büyük masalcılarımızdan Eflatun Cem Güney de “Açıl Sofram Açıl” ve “Dede Korkut Masalları” ile birçok ödül almıştır.
 39. Eflatun Cem Güney- Bir Varmış Bir Yokmuş, Evvel Zaman İçinde, En Güzel Türk Masalları, Bu Toprağın Masalları
 40. Pertev Naili Boratav da masallar üzerinde çalışmıştır.

 

Masal Nedir? Özellikleri Nelerdir?