Kemal Tahir Esir Şehrin İnsanları Roman Özeti

ESİR ŞEHRİN İNSANLARI:
Kemal Tahir’e ait bir romandır. Mütareke dönemi aydınlarını anlattığı “Esir Şehir” üçlemesinin ilk kitabıdır. Eser birinci dünya savaşı sırasındaki İstanbul’daki aydınların durumunu konu edinir. Ülkesinin sorunlarına duyarsız bir aydının duyarlı hale gelmesi anlatılır. Paşa oğlu olan, Batılı tarzda eğitim alan, hayatının büyük bir bölümünü Batılı ülkelerde geçiren Kâmil Bey, bazı emlaklarını satmak için İstanbul’a gelir. İstanbul’da eski arkadaşı Ahmet ondan Anadolu’daki milli mücadelenin destek ister.  DEVAMI