HECE ÖLÇÜSÜ

HECE ÖLÇÜSÜ
HECE ÖLÇÜSÜ (VEZNİ)
a)Hece ölçüsü, dizelerdeki hece sayılarının eşit olması kuralına dayanan bir ölçüdür.
b)Şiirin bütün dizelerindeki hece sayıları eşittir.
c)Vezn-i Benan, hesab-ı Benan da denir. (Benan: Parmak)
d)Milli ölçümüzdür.
  1. e) İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatından günümüze kadar kullanılan ölçüdür.
f)Türk dilinin yapısına uygun bir ölçüdür.
g)Dizedeki hece sayısına kalıp denir.
h)Bir dize kaç heceden oluşuyor ise o dizeninin kalıbı odur. DEVAMI