ARUZ ÖLÇÜSÜ NE DEMEKTİR

ARUZ ÖLÇÜSÜ
ARUZ ÖLÇÜSÜ
1.İslamiyet’in kabul edilmesiyle Arap ve İran (Fars) kültürünün etkisiyle aruz ölçüsüne geçilmiştir.
2.Aruz ölçüsü Araplardan Fars (İran) şiirine oradan da Türk şiirine geçmiştir.
3.Aruz ölçüsü, hecelerin açıklık-kapalılık (uzunluk- kısalık) bakımından uyumuna dayalıdır.
4.KAPALI HECE (UZUN HECE):Sessiz harfle biten hecelere denir. Örnek: ak, koş, ast, tart
  1. Türkçede bulunmayıp sadece Arapça ve Farsça kelimelerde a, u ünlüleriyle biten heceler, üzerinde uzatma işareti olan sesli harflerle biten heceler kapalı yani uzun hece kabul edilir ve çizgiyle ( – ) gösterilir. â-şık, ( _ _ )â-lim, ( _ _ ) î-cad, ( _ _ )  sû-ret ( _ _ )
  2. Sessiz harfle biten heceler, kapalı veya uzun heceler, uzun çizgi ( – ) işaretiyle gösterilir. Gelmiştik ( _ _ _ ) İl-ker,( _ _ ) siz-den, ( _ _ ) ır-mak, ( _ _ ) ört-mek ( _ _ )
7.AÇIK HECE (KISA HECE):Sesli harfle biten hecelere denir. Açık hecelere kısa de hece denir.  DEVAMI