HALK EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

HALK EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
NOT: Bu cümleler ÖYS ve LYS’lerde çıkmış sorulardaki cümlelerden yola çıkılarak yazılmıştır. Tamamı 160 maddeden oluşan bu çalışmanın sadece 30 maddesi örnek olarak verilmiştir.
HALK EDEBİYATI:
 1.  “—————–”, dağ, at, yayla gibi doğayla ilgili varlıkları ve sevgiliyi övüp yüceltmek için söylenen şiir türüdür.
 2. “—————–”, özel bir ezgiyle okunan, Tanrı’ya övgü ve yakarma amacıyla söylenen şiir türüdür.
 3. “—————–”, kahramanlık konulu halk şiirleridir.
 4. “—————–”, ayrılık, aşk ve doğa konuları hakkında yazılan halk şiiri türüdür.
 5. “—————–”, ayrılık, aşk ve doğa konuları üzerinde on birli hece ölçüsüyle ve değişik uyak düzenleriyle kurulup saz eşliğinde söylenen, —————– dörtlükten oluşan, lirik şiir türüdür.
 6. “—————–”, değişik uyak düzenleriyle kurulabilir.
 7.  “—————–”, on birli hece ölçüsüyle yazılan halk şiiri türüdür.
 8. “—————–”, —————– dörtlükten oluşan, lirik şiir türüdür.
 9. “Mâni”, genellikle ——- dizeli, ——- hece ölçüsüyle oluşturulan, uyakları “——” dizilişinde olan ve başta aşk olmak üzere çeşitli konularda söylenen şiir türüdür.
 10. “Semai”, ——– da yazılabilen halk şiiri türüdür.
 11. —————- hece ölçüsüyle ya da aruzla yazılan semai ve sevgi, doğa, güzellik gibi konuların işlendiği şiir türüdür.
 12. “Semai”, sekizli ———- ölçüsüyle yazılan şiir türüdür.
 13. “Semai”, sevgi, doğa, güzellik gibi konuların işlendiği ——- türüdür.
 14. Ağıt, ——-halk edebiyatı ürünlerindendir.  DEVAMI