HABER YAZILARI ÖZELLİKLERİ

HABER YAZILARI:
HABER YAZILARI ÖZELLİKLERİ
  1. Gazete: Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz her gün veya belirli aralıklarla çıkarılan yayındır.
  2. Haber: İletişim ve yayın organlarıyla verilen bilgidir.
  3. Sütun: Sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış dar bölümlerinden her birine sütun denir.
  4. Sürmanşet: Gazetelerin birinci sayfasında logonun üzerinde kullanılan başlığa sürmanşet denir.
  5. Manşet: Gazetelerin ilk sayfalarının üst bölümüne büyük puntolarla konulan başlığa manşet denir.
  6. Muhabir: Basın ve yayın organlarına haber toplayan kimseye muhabir denir.
  7. Ajans: Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluşa ajans denir.  DEVAMI