Gezi Yazısı ne demektir? Özellikleri Nelerdir

GEZİ YAZISI:

Gezi Yazısı ne demektir? Özellikleri Nelerdir

 1. Yazarın gezip gördüğü yerlerden edindiği bilgi ve izlenimleri anlattığı eserdir.
 2. Gezilen yerin diğer yerlerden farklı, ilginç, ünlü özellikleri anlatılmalıdır.
 3. Oradaki insanların dil, din, giyim kuşam, hayat tarzları hakkında bilgi verilmelidir.
 4. Gezilen yer, okuyucunun gözü önünde canlandırabileceği şekilde anlatılmalıdır.
 5. Gözleme dayanır, tasvirler yapılır.
 6. Gezi yazarı ayrıntıları bulup seçmede usta olmalıdır.
 7. Gezi yazılarında hatıralara da yer verilebilir.
 8. Açıklama, betimleme, öyküleme teknikleri kullanılır.
 9. Beğeni duygusuna yer verilir.
 10. Öğretici metinlerdir.
 11. Kişisel hayatı konu alan metinlerdir.
 12. Dil göndergesel işlevde kullanılır.
 13. İçten bir anlatım vardır.
 14. Eskiden bu tür eserlere “seyahatname” adı verilirdi.
 15. Gezi türünde tanınmış eserler:
 16. Evliya Çelebi- Seyahatname
 17. Babür Şah-Babürname
 18. Seydi Ali Reis-Mir’atü’l-Memalik (Ülkelerin Aynaları)
 19. 28 Mehmet Çelebi-Sefaretname
 20. Ahmet Mithat Efendi-Avrupa’da Bir Cevelan
 21. Direktör Ali Bey-Seyahat Jurnali
 22. Cenap Şahabettin-Hac Yolunda,
 23. Cenap Şahabettin-Avrupa Mektupları
 24. Cenap Şahabettin-Afak-ı Irak
 25. Cenap Şahabettin-Suriye Mektupları
 26. Ahmet Haşim-Frankfurt Seyahatnamesi
 27. Reşat Nuri Güntekin-Anadolu Notları
 28. Falih Rıfkı Atay-Denizaşırı
 29. Falih Rıfkı Atay-Tuna Kıyıları
 30. Falih Rıfkı Atay-Taymis Kıyıları
 31. Falih Rıfkı Atay-Bizim Akdeniz
 32. Falih Rıfkı Atay-Yolcu Defteri
 33. İsmail Habip Sevük-Tuna’dan Batı’ya