Edebiyatta Yalınlık

YALINLIK:

Edebiyatta Yalınlık
Sadelik, cümleyi gereksiz süs öğelerine başvurmadan kurma niteliğidir. Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, demektir.

  1. Örnek:“Bu güzelim hayatın doyumsuz, bin bir çeşit tatlı güzelliklerine veda ederek ebedi ve ezeli bir diyara, ölümün sonsuz ülkesine göç etti.” cümlesi yalın bir cümle değildir.
  2. Örnek: Vapur şafaktan atik davranarak güzel İstanbul’u geride bırakarak ilk bakışta bir farenin basit resmini andıran Marmara’ya geçmişti.”cümlesi yalın bir cümle değildir. Bu cümle “Vapur şafaktan önce İstanbul’u geride bırakarak Marmara’ya geçmişti.”şeklinde söylenirse yalın bir cümle olur.
  3. Edebiyatta Yalınlık