ANLATIMDA TEMA VE KONU

ANLATIMDA TEMA VE KONU

1.KONU: Bir metinde ele alınan, üzerinde durulan düşünce olay, olgu, sorun ya da durumdur.

2.KONU: Hayattaki her şey konu olabilir.

3.TEMA (İZLEK): Konu işlenirken dayanılan ve konuyu oluşturan temel yönelim ana konudur.

4.Tema, şiirde hâkim olan duygu, düşünce ve hayaldir.

5.Tema bir zaman diliminde kişiler ve yerle sınırlandırılıp somutlaştırılarak konu haline getirilir.

6.Tema soyuttur, sınırlandırılıp somutlaştırılarak konu haline gelir.

7.Tema genel, konu özeldir; tema geniş kapsamlı, konu dar kapsamlıdır.

8.Tema tek kelime, konu ise bir yargıdır, bir cümledir.

9.Tema ulusal, evrensel, kişisel olabilir.

10.Aynı tema farklı bakış açılarıyla verilebilir.

11.Bireysel zevk ve anlayışlar anlatımda önemli bir etkendir.

12.“vatan sevgisi” temadır, Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu halkının vatan sevgisi konudur.

13.Özgürlük, anne sevgisi, yalnızlık vatan hasreti, yardımseverlik, cimrilik, cömertlik, dostluk , okumak vb. temadır.

14.Bir yazı konusuna göre farklı türlerde yazılabilir.

15.Bir yazının hangi türde yazılacağını yazarın bakış açısı ve yazının özü belirler.

16.ANA FİKİR: Ana fikir yazarın konuya bakış açısını yansıtır.

17.ANA FİKİR: Her yazının bir tane ana fikri olur.

18.ANA FİKİR: Ana fikri destekleyen diğer fikirlere yardımcı fikir denir.

19.YARDIMCI FİKİRLER ana fikre uygun olmalıdır.