Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur Romanı Özeti

Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur Romanı Özeti

HUZUR: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sağlığında yayımlanan ilk romanıdır. Romancının görüşleri roman kahramanı İhsan’ın ağzından dile getirilir. “Huzur”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın en tanınmış romanıdır.

Roman; Mümtaz, İhsan, Su­at, Nuran çevresinde gelişir. Dört bölüm­den oluşan kitabın her bölümü, öykünün dört kahramanının, İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz’ın adlarıyla verilir. Ancak, roma­nın ana karakteri Mümtaz’dır. Yazar, diğer üç karakteri de Mümtaz’la olan ilişkileri çerçevesinde tanıtır.

Roman, bir olayı anlatmak için değil, karakterlerin ruh ve düşünce dünyalarını anlatmaya yöneliktir. Mümtaz; annesi ve babası ölünce, Ana­dolu’dan İstanbul’a gelir. “Ağabey” dediği amcasının oğlu olan tarih öğretmeni İhsan’ın evine yerleşir, Galatasaray Li­sesini, Edebiyat Fakültesini bitirir; Fakülteye asis­tan olur.

Mümtaz ve Nuran birbirini sevmekte ve evlenmeyi düşünmektedir. Suat da Nuran’ı sevmektedir. Suat, içine ka­panıklığı, üçüzlü aşk karşısındaki çaresizliği yü­zünden intihar etmiştir. Bu trajedi nedeni ile Nuran’dan ayrılan Mümtaz’ın iç dünyası yıkılmıştır. İhsan’ın hastalığının te­davisiyle uğraştığı bir gün, Fakülte’den sevdiği Nuran’ın, boşanmış olduğu kocası Fahir’le ba­rıştığını öğrenir.

Dördüncü bölüm ki ro­manın son bölümüdür; İhsan’ın bir sabah vakti, ansızın ağırlaşması, yengesi Macide’nin te­lâşlı feryatları karşısında, eczaneye koşması, dönüş­te, Suat’ın hayaliyle karşılaşması, Mümtaz’ın ruhsal bunalım geçirmesine neden olur. Yüzü gözü kan içerisinde, evin merdiven başına, yığılır kalır.

Radyo İkinci Dünya Savaşı’nın başladığını haber vermektedir. Tanpınar’ın metninde ölüm telaffuz edilmemekle beraber bazı edebiyat incelemecileri, Mümtaz’ın öldüğü biçiminde yorumlar yapmıştır.

Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur Romanı Özeti