Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur Romanı Özeti

Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur Romanı Özeti

HUZUR: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sağlığında yayımlanan ilk romanıdır. Romancının görüşleri roman kahramanı İhsan’ın ağzından dile getirilir. “Huzur”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın en tanınmış romanıdır.
Roman; Mümtaz, İhsan, Su­at, Nuran çevresinde gelişir. Dört bölüm­den oluşan kitabın her bölümü, öykünün dört kahramanının, İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz’ın adlarıyla verilir. Ancak, roma­nın ana karakteri Mümtaz’dır. Yazar, diğer üç karakteri de Mümtaz’la olan ilişkileri çerçevesinde tanıtır.
Roman, bir olayı anlatmak için değil, karakterlerin ruh ve düşünce dünyalarını anlatmaya yöneliktir. Mümtaz; annesi ve babası ölünce, Ana­dolu’dan İstanbul’a gelir. “Ağabey” dediği amcasının oğlu olan tarih öğretmeni İhsan’ın evine yerleşir, Galatasaray Li­sesini, Edebiyat Fakültesini bitirir; Fakülteye asis­tan olur. DEVAMI