Engelliler Haftası Hakkında Kompozisyon

Engelliler Haftası ülkemiz ve 156 ülkede 10- 16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenir. Haftanın ana amacı tüm insanlığın sorunlarından olan bu konuya dikkat çekmek, önlenmesini sağlamak ve bilinçlendirmektir. Engelliler haftası süresinde yayın organları aracılığıyla konuyla ilgili programlar yapılır, okullarda öğrenciler bilinçlendirilmeye çalışılır, engellilerin karşılaştığı sorunlara değinilerek bunlar için çözüm yolları aranır. Engelli kavramı çok genel bir kavram olduğu için bu hafta Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu tarafından bir program hazırlanmıştır. Bu programa göre hafta 10 Mayıs Sakatlar Haftasının açılışı, 11 Mayıs Görmeyenler günü, 12 Mayıs işitme ve Konuşma Kusurluları günü, 13 Mayıs Ortopedik Sakatlar günü, 14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Özürlüler günü, 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü, 16 Mayıs Sakatlar Haftasına genel bakış günü olarak değerlendirilir. Bu hafta ve sonrası sadece engellilere değil, tüm insanlığa hitap eder. Bir gün herkesin böyle bir şey yaşayabilme ihtimali oldukça yüksektir, böyle bir şey olmasa bile kişiler engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çaba göstermeli, onlara her konuda yardımcı olmalı ve gereken saygıyı göstermelidir. Sema Özbek